Kkv, Konvergencia

GINOP-6.1.6-17 – Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

Megjelent a GINOP 6.1.6 – 17. pályázat, amely a munkavállalók képzését támogatja. A pályázatot a Konvergencia Régióra írták ki.

Szervezzen tréningeketOKJ képzéseketinformatikai és nyelvi képzéseket munkavállalói részére, akár 100 %-os támogatással!

Hand with pen over application form

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

Pályázati összeg:

3-50 millió Ft, de függ a munkavállalói létszámtól.

Rendelkezésre álló forrás: 19 milliárd 40 millió Ft.

Támogatás intenzitás:

 • 100% (De minimis kerettől függően)
 • Amennyiben vállalkozása “de minimis keretét” kimerítette, a következő intenzitással kell számolni:
  • Képzési támogatási kategóriák:
   • megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén (kis- és középvállalkozás): 70%
   • középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén: 60%
   • kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén: 70%

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtási határideje módosult, további információ esetén frissítjük oldalunkat.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap.

Támogatható tevékenységek

 • Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;
 • Képzéshez kapcsolódóan előzetes tudásmérés, elégedettségmérés;
 • Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása.
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
 • Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek
  • a támogatási kérelemhez csatolt képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;
  • belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása (a Felhívás 3.4.1.1 Képzésekkel kapcsolatos elvárások 7. pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett)
 • A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

FIGYELEM: elszámolható költség a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása a munkavállalók munkaidőben való képzése esetén.

Főbb műszaki és szakmai elvárások

 • A felhívás keretében támogatható képzések:
  • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések;
  • Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;
  • Egyéb szakmai képzés: olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul és nem a 16. pont szerinti hatósági jellegű képzés (pl. informatikai képzések);
  • Egyéb képzés: olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához (hagyományos értelemben vett tréningek);
  • a Felnőttképzési törvény (Fktv.) hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b) h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések).
 • A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie (a százalékos érték meghatározásakor a képzések darabszámát szükséges alapul venni).
 • A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 7%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni).
 • A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. A támogatást igénylőnek a képzések 80%-át külső képzésként szükséges megvalósítania.
 • Egy képzés minimum időtartama 20 óra.
 • A képzés formája lehet egyéni felkészítés, csoportos képzés, távoktatás.

Kötelező vállalások:

Kötelező vállalás Célérték Teljesítés időpontja
A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók száma középvállalkozás esetén a képzésben résztvevők min. 5%, de legalább 2 fő a projekt fizikai befejezése

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

 •  a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek és
 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jogi forma szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
121 Szociális szövetkezet
122 Takarék- és hitelszövetkezet
123 Iskolaszövetkezet
124 Agrárgazdasági szövetkezet
126 Biztosító szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)
575 Nonprofit közkereseti társaság
576 Nonprofit betéti társaság


Ajánlatkérés, érdeklődés

Amennyiben a pályázat felkeltette érdeklődését, keressen minket elérhetőségeinken, készséggel állunk rendelkezésére. A pályázatokat komplex módon kezeljük, Partnereink segítségére tudunk lenni a képzések nyújtásában, a pályázatírásban, és a teljes projektmenedzsmentben.

Villám Orsolya

Villám Orsolya
coach, munka és szervezet szakpszichológus

info@treningakademia.hu
Telefon: + 36 30 261 2184 | +36 1 887 2355