Kommunikációs készségfejlesztés, asszertív kommunikáció

Az asszertivitás olyan ön- és érdekérvényesítő kommunikáció, amelyben a másik fél érdekeit, céljait is maximálisan figyelembe vesszük. Az asszertivitás lényegében olyan kommunikációs vagy még inkább kapcsolati modell, amelynek lényege a nyitottság, az őszinteség. Annak készsége, hogy verbálisan és non-verbálisan egyaránt közölni tudjuk saját pozitív és negatív érzelmeinket, gondolatainkat és érzéseinket anélkül, hogy szükségtelen szorongást vagy bűntudatot tapasztalnánk, vagy megsértenénk mások méltóságát. A felelősség vállalása azért, ami az életben velünk történik.

A tréning célja

A Kommunikációs készségfejlesztés, asszertív kommunikáció tréning célja olyan kommunikációs stílust megtanítani a résztvevőknek, mellyel bátran és magabiztosan képesek feltárni gondolataikat, véleményüket, anélkül, hogy megbántanának másokat.

Így a tréninget javasoljuk mindazoknak, akik érdekeiket érvényesíteni kívánják; akik gyors és hatékony módszert keresnek arra, hogy megértessék magukat; akik az agresszív és passzív kommunikáció csapdájából ki akarnak lépni; akik nyertes-nyertes kommunikációs helyzetekre törekszenek; akik meg akarnak tanulni nemet mondani és akik könnyebben akarnak konfliktusos helyzeteket kezelni.

A tréning pontos célját Önökkel egyeztetve határozzuk meg minden esetben!

Mi érhető el a tréning által?

Az asszertív kommunikációs technikákat fejlesztő tréning az alábbi területekre tud hatással lenni:

  • az érdekérvényesítő készség erősödik
  • képessé válnak a résztvevők saját véleményük képviseletére
  • képesek lesznek megérteni, aktívan hallgatni és befogadni mások véleményét
  • képesek lesznek a meggyőzésre, érdekeik képviseletére
  • érteni fogják a résztvevők a különböző kommunikációs helyzetek sajátosságait, és a különböző helyzeteknek, illetve partnereknek leginkább megfelelő kommunikációs eszközöket fogják használni

Módszereink, előkészületek

Az általunk megtervezett és szervezett tréningek, szervezetfejlesztési programok hatékonyságának alapját az Előkészítési szakasz képezi. Az itt feltárt információk szolgáltatják a megfelelő inputot a tréningprogramok felépítéséhez. Az Előkészítési szakaszt követi a Felkészülés fázisa, amelyet a Lebonyolítás, majd egy olyan Visszajelzés követ, amelynek írásos anyaga a szervezet számára a későbbiek során mintegy továbblépési segédletként is szolgál.


Ajánlatkérés, érdeklődés

Ajánlatkérésével, érdeklődésével kapcsolatban keresse bizalommal kolléganőnket, Villám Orsolyát!

Villám Orsolya

info@treningakademia.hu | Telefon: +36 30 261 2184 vagy +36 1 887 2355