Nálunk a vállalati tréningek

A Soter Tréningakadémia csapatával arra törekszünk, hogy úgy építsük fel a vállalati tréningek, fejlesztési programok tematikáját, hogy azok maximálisan illeszkedjenek az adott vállalat igényeihez és vállalati kultúrájához. Cégre szabott programjainkkal arra törekszünk, hogy partnereink erősségeire építve járuljunk hozzá a hatékonyság növeléséhez. Nem előre gyártott csomagokat kínálunk ügyfeleinknek, hanem mindig az adott képzésre (csoportra, cégre, problémára, kitűzött célra) készülünk.

Amennyiben ügyfelünk igényli, s van rá lehetőség, úgy igyekszünk finanszírozási forrást is találni ezekhez a képzésekhez, fejlesztésekhez. Ebben támogat minket a Pályázati Akadémia.


Céljaink – vállalati tréningek

 • azokra a területekre hassunk, amelyek a leginkább meghatározóak a sikeres működés szempontjából
 • egyéni kompetenciák fejlesztése
 • szervezetfejlesztési szemlélet, a vállalati működés eredményesebbé tétele
 • a munkaköri feladatok hatékony és kreatív megélése

Közös munka

Partnercégeinkkel folytatott együttműködésünk alapja minden esetben a körültekintő feltáró munka, amelynek során elemezzük a meglévő erősségeket, fejlesztendő területeket, a kialakult és az elvárt gyakorlat közötti eltéréseket. A megrendelővel közösen határozzuk meg a fejlesztés irányait, mélységét és témavázlatát. Testre szabott programjaink a vállalatnál felmerülő konkrét üzleti feladatok megoldását segítik elő.


A fejlesztések előkészítése, lebonyolítása, utánkövetése – vállalati tréningek

Az általunk megtervezett és szervezett tréningek, szervezetfejlesztési programok hatékonyságának alapját az Előkészítési szakasz képezi. Az itt feltárt információk szolgáltatják a megfelelő inputot a tréningprogramok felépítéséhez. Az Előkészítési szakaszt követi a Felkészülés fázisa, amelyet a Lebonyolítás, majd egy olyan Visszajelzés követ, amelynek írásos anyaga a szervezet számára a későbbiek során mintegy továbblépési segédletként is szolgál.

Az Előkészítés során célunk, hogy minél jobban megismerjük a résztvevőket, hozzájuk tudjuk igazítani a forgatókönyvet. Ezek segítenek abban, hogy lássuk, milyen típusú program a leginkább megfelelő az adott helyzetben, hogyan építsük fel az adott programot, továbbá mely trénerünk, szakemberünk tudná a lehető legjobban megoldani az adott szervezeti kihívást.

Az előkészítési, átvilágítási szakaszban alkalmazható módszerek

 • Interjú a HR vezetővel (képzésekért felelős vezetővel)
 • Interjú a tréningprogram végleges programjának kialakításában részt vevő kollégák egy szűkebb csoportjával
 • Interjú a fejlesztésben részt vevő csoportok vezetőjével/vezetőivel
 • Kérdőív a résztvevők széles körével
 • Online tesztek, mérések
 • Megfigyelések
 • Próbavásárlások

Felkészülés

A programokat cégre, illetve adott csoportra szabjuk. A felkészülés során:

 • Véglegesítjük a szükséges elméleti hátteret
 • Meghatározzuk az elmélet és gyakorlat arányát
 • Kidolgozzuk a gyakorlatokat, megírjuk a szituációs gyakorlatokat, szerepjátékokat
 • Kidolgozzuk a részletes forgatókönyvet
 • Adott esetben jegyzetet, munkafüzetet készítünk

A vállalati tréningek program lebonyolítása, alkalmazott módszerek

Integrált tréningmódszer, amelynek elemei a következők:

 • Egyéni, páros feldolgozások
 • Tesztek, kérdőívek
 • Szituációs gyakorlatok
 • Helyzetgyakorlatok
 • Kis- és nagycsoportos műhelymunka (brainstorming, elemzés, értékelés)
 • Videotechnika
 • Kompetenciafejlesztési modul
 • Interaktív tréneri prezentáció, elméletek rövid bemutatása

Képzéseink, fejlesztéseink során a T-csoportos, önismereti alapokon nyugvó, saját élmény feldolgozására helyezzük a hangsúlyt. Az adott eszköz megválasztása minden esetben a csoport felméréskori helyzetétől, kompetencia szintjétől, tapasztalatától, stb. függ.

A vállalati tréningek lebonyolítását követően

 • írásos összefoglalót készítünk a tréningen tapasztaltakról, a csoport előre haladásáról, az elért eredményekről
 • az összefoglalót csoport szinten fogalmazzuk meg
 • az összefoglaló mellett megfogalmazzuk további fejlesztési javaslatainkat, amelyeket az interjúk, a cég működésének és a fejlesztés során tapasztaltaknak a figyelembe vételével készítünk el
 • visszajelzést adunk a leírtakról, s ez alkalommal tudunk választ adni a további felmerülő kérdésekre

Amit ígérünk

 • látható fejlődést
 • minőséget
 • kézzel fogható eredményeket

A tréning befektetés, megtérülésének garanciája, hogy a vállalat sajátosságai és szükségletei szerint választjuk meg a fejlesztéshez szükséges leghatékonyabb eszközöket és módszereket. A naprakész, felhasználható és komplex szakmai ismeretek, az alkalmazható tudás az aktuális üzleti problémák eredményes megoldásához járulnak hozzá.

Mi hiszünk abban, hogy két évtizedes múltunk, felkészültségünk és szolgáltatásunk értékébe vetett hitünk biztosíték arra, hogy olyan partnerek legyünk, akik által megbízóink folyamatosan fejlődni tudnak.

Tekintse át aktuális tréningjeinket, és kérdéseivel, ajánlatkérésével forduljon bizalommal kollégánkhoz, Villám Orsolyához!

vállalati tréningek

info@treningakademia.hu

Telefon: + 36 30 261 2184 | +36 1 887 2355