Retorika - nyilvános beszéd és integrált kommunikáció

 

Retorika - nyilvános beszéd és integrált kommunikáció


Rendszeresen kell előadást, beszédet tartania?

 

A közönség legkritikusabb tagjait is maga mellé szeretné állítani?

 

A tényeket hatásosabb és meggyőzőbb formába kívánja önteni?

 

Magabiztosabban kívánja kezelni a váratlan helyzeteket?


 

Professzionális tréningünk segít Önnek abban,
hogy retorikai készségeit a tökéletességig fejlessze!

  

 Kiknek szól a retorika tréning?

Képzésünket elsősorban olyan cégvezetők, csoportvezetők, menedzserek, vállalkozók és alkalmazottak számára javasoljuk, akik:

 • gyakran tartanak beszédet, előadást
 • rendszeresen nyilvánosság elé állnak
 • gyakran szólalnak fel értekezleten

 

Mi a retorika tréning célja?

A tréning célja olyan elméleti információk és technikák elsajátítása, melyek segítségével a résztvevők előadásukat, beszédjüket emlékezetessé és maradandóvá tudják tenni.

 

A retorika tréning eredménye

 • Fejlettebb lesz a rögtönzési képessége és nagyobb a rögtönzési hajlandósága,
 • Tömörebb és szemléletesebb lesz a stílusa, jobban megismeri a bizonyítás és a cáfolás eszközeit
 • Rutinosabban alkalmazza az érvrendszer kidolgozásának legfontosabb szabályait
 • Magabiztosabban és határozottabban fogja kezeli a váratlan helyzeteket
 • Tudatosabb lesz a testtartása, légzése, artikulációja
 • A tényeket hatásosabb és meggyőzőbb formában tudja előadni

 

 A retorika tréning tematikája

I. A beszéd kialakulása
II. A csoport beszédtechnika felmérése, problémák, tanácsadás
III. A beszéd és kommunikáció elemei

 • Az integrált kommunikáció jelentősége
 • Légzés: a helyes beszédlégzés, levegő beosztása, a légzés, mint lazító folyamat
 • Hangadás, hangindítás: Lágy hangindítás, a középhang megtalálása, az egészséges, nem megterhelő beszédhang
 • Artikuláció: ajak és nyelvizmok gyakorlatai, a magán-és mássalhangzók szerepe a pontos artikulációban. A zártság és a túlartikulálás jelentései
 • Tempó, ritmus, dallam: mi a hadarás?, gyors és lassú beszédtempó, a beszédnek, mint zenének használata a hatásos retorikában
 • Hangsúly és hanglejtés: magyar hangsúlyozási szabályok, érzelmi hangsúlyok hatásai

IV. A látással felfogott metakommunikáció hatásos használata

 • Beszéd állás, ülés, járás közben
 • Gesztus, mimika, tekintet

V. A hallással felfogott metakommunikáció hatásos használata

 • Beszédhang magassága
 • Leptetés és hadarás
 • Halk és hangos beszéd
 • Az előadói hang

VI. Előadói koncentráció

 • Koncentrációs gyakorlatok,
 • Lámpaláz helyett:koncentráció
 • Figyelem a hallgatóra
 • Az előadói közlési kényszer

VII. A hatásos beszéd felépítése

 • A beszéd és kommunikáció LEGO-elemei
 • Az összekevert elemek és hatásaik
 • A beszéd, mint a tulajdonságaink leképezése
 • Szöveg és retorika, vázlatkészítés
 • Érveléstechnika


 
Helyszín: Soter Tréningakadémia,
1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.

 

Tréner:
Újszászi Bogár László,
  a Budapesti Corvinus Egyetem beszédtanára,
a Magyar Rádió anyanyelvi műsorának bemondója


 

Jelentkezés a tréningre


 

   

Kapcsolódó tréningek:

Kommunikációs készségfejlesztő tréning

Prezentációs technikák tréning

Telefonos kommunikációs tréning