Rólunk

“A nagy dolgok megvalósításához nemcsak cselekednünk kell, de álmodoznunk is, nemcsak terveznünk, de hinnünk is.”
(Anatole France)


A Soter-Line Oktatási Központ Kft. 1991 óta megbecsült szereplője a hazai felnőttképzési szektornak. A Soter Tréningakadémia az oktatási központ szervezetfejlesztési, tréning és coaching feladatokra szakosodott üzletágunk. Kiváló trénerek, tanácsadók és coachok foglalkoztatásával, színvonalas szervezési tevékenységgel, továbbá megfelelő tárgyi feltételekkel biztosítjuk a minőségi képzést.

A Soter Tréningakadémia a vállalatok szervezetfejlesztési, készségfejlesztési problémáira, nehézségeire kínál megoldásokat stabil, folyamatosan megújuló tudásbázisára alapozva.

Tapasztalt trénerekből, tanácsadókból és coachokból álló csapatunk olyan programokat, képzési és fejlesztési lehetőségeket kínál partnereinknek, amelyekben felismerik erőforrásaikat, és képessé válnak arra, hogy elinduljanak az állandó kihívást jelentő fejlődés útján, tartós sikereket érjenek el.

Ügyfeleink folyamatos elégedettségének sarokkövei a bizalom, a magas szintű szakmai színvonal, valamint a korrektségen alapuló üzleti filozófia.


Filozófiánk

Minden ember és minden vállalkozás képes arra, hogy sajátosan egyedi adottságait érvényesítve kimagasló eredményeket érjen el.

 
Valljuk, hogy a percről percre változó üzleti környezetben csak azok a vállalkozások képesek tartósan a siker útjára lépni, amelyek a szervezeten kívüli, szűkebb és tágabb gazdasági, piaci környezetüket és lehetőségeiket folyamatosan monitorozzák, valamint a szervezeten belüli emberi és tárgyi erőforrásaikat mobilizálni, fejleszteni tudják. Csak azok a szervezetek képesek tartósan kiváló teljesítményt nyújtani, amelyek

  • szervezetük sajátos struktúráját, s annak működési mechanizmusait, módszereit,
  • infrastrukturális támogatottságát,
  • és a szervezetet működtető emberi erőforrás fejlesztését

egymással szervesen kapcsolódó egységként kezelik a változási folyamatokban.

E megközelítésmód biztosítja számunkra, hogy a szervezeti szinten megjelenő változtatási igényeket komplex rendszerként értelmezzük.


Küldetésünk

Küldetésünknek tekintjük, hogy hozzásegítsük a hazai cégeket, hogy olyan szervezeti és emberi erőforrás bázissal rendelkezzenek, amelyek versenyképessé teszik őket az Európai Unió piacán.

Szakértelmünket, munkatársaink alkotó tevékenységét annak szolgálatába állítjuk, hogy ügyfeleink ténylegesen saját üzleti céljaik elérésére összpontosíthassanak.

Többéves tanácsadói tapasztalatunk azt mutatja, hogy még a legkiválóbb ötleteket is minden esetben a megvalósítás fázisában fenyegeti a legtöbb veszély. Módszertani ismereteink, tapasztalatunk segít bennünket abban, hogy támogassuk ügyfeleinket abban, hogy a változási folyamatok ne csak elméleti alapelvetések, szakértői javaslatok maradjanak, hanem a munkatársak által valóra váltott, új standardokká váljanak.


Szolgáltatásaink

Szervezetfejlesztés

Számunkra a tanácsadói lét nem csupán az elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok átadását jelenti, hanem aktív közreműködői, fejlesztő szerepvállalást, amellyel támogatjuk partnereinket az emberi erőforrás menedzsment területén jelentkező problémák megoldásában.

Tanácsadói munkánk során partnereinkkel együtt azonosítjuk be a fejlesztendő területeket, melyet követően eljárásmódokat és javaslatokat dolgozunk ki a változtatás módszertani lebonyolítására.

Felfogásunkban a tanácsadói tevékenység elsősorban egy olyan komplex folyamatot, szoros együttműködést jelent partnereinkkel, amely során feladatunknak tekintjük, hogy

  • minél teljesebb képet kapjunk a szervezeti folyamatokról, az adott területről, az adott szervezeti egységről, a fejlesztési elképzelésekről;
  • ennek megfelelően minél pontosabban tudjuk definiálni a konkrét célkitűzéseket;
  • a pontosan megfogalmazott célkitűzésekhez szakmai véleményt adjunk (szakmai koncepció);
  • a célokhoz megvalósíthatósági tervet, ütemtervet, mérési pontokat rendeljünk;
  • a maximális hatékonyság érdekében folyamatosan nyomon kövessük a célok eléréséhez vezető utat.

Tevékenységünk során tehát folyamatosan figyelemmel kísérjük együttműködésünk hatékonyságát – ezzel biztosítva, hogy a fejlesztési folyamat minden fázisánál a legmegfelelőbb módszert, a leghatékonyabb formában alkalmazzunk úgy, hogy a kitűzött célok teljesülése is mérhetővé váljék.

Tovább olvasom …

Tréning

Felfogásunkban a tréning a változási folyamat megvalósításának egyik eszköze, így tanácsadói tevékenységünk fontos módszertani eleme. Munkánk során segítünk a munkatársaknak

  • megérteni és elfogadni a változás szükségességét, okait, következményeit, jelentőségét (workshop);
  • biztosítani a szükséges kompetenciák megszerzését, illetve fejlesztését (tréning, coaching)

Munkánk alapja, hogy a tréningeket mindig a résztvevők felkészültségének figyelembe vételével, és a konkrét munkakör által meghatározott feladatokat szem előtt tartva alakítjuk ki az egyedi programokat. Ezáltal biztosítható, hogy tréningjeink azonnal felhasználható ismeretekkel járuljanak hozzá a szervezeti változásokhoz.

Módszertanunk legfőbb értékének az emberi kezdeményezőkészség és a fejlődés iránti vágy kiaknázását tartjuk. Hisszük, hogy egy bizalommal teli légkörben, apró lépésekre bontott készségfejlesztéssel minden résztvevő számára biztosított a fejlődés lehetősége.

Tudjuk azt, hogy az emberi viselkedésben megjelenő változás hosszú folyamat eredménye, ezért többlépcsős visszajelzési rendszerben gondolkodunk.

Tovább a vállalati tréningekhez…
Tovább a nyílt tréningekhez…