Tehetségmenedzsment

A Tehetségmenedzsment tréning célja

A képzés célja, hogy a résztvevők kompetensek legyenek a tehetség kritériumainak feltérképezésében, fejlesztő szemléletet sajátítsanak el, mely elősegíti a későbbiekben a tehetségek támogatását. A program célja továbbá, hogy segítse a résztvevőket a kollégákkal szembeni elvárások tisztázásában, közös viselkedési normák kialakításában/kimondásában. A tréning célja továbbá, hogy felkészítse a résztvevőket a csapattagok különbözőségeinek megbecsülésére, az egyéni erősségek szinergikus kiaknázására.

A tehetségmenedzsent tréning célja, hogy a résztvevőket támogassa abban, hogy kiválasszák a tehetséges személyeket, s megtalálják azt a módot, ahogy ezen jövőbeli tehetségek / vezetők karrierútját támogatni tudják, s megfelelő készségeket sajátítsanak el annak érdekében, hogy ezeket a munkavállalókat megtartsák, felkészítsék, mintegy mentorálják őket abban, hogy a későbbiekben képesek legyenek magasabb szintű felelősség vállalására, csoportok vezetésére.

A tréning pontos célját Önökkel egyeztetve határozzuk meg minden esetben!

Mi érhető el a Tehetségmenedzsment tréning által?

A tréning elvégzését követően a résztvevők:

  • kompetensek lesznek a tehetség kritériumainak feltérképezésében
  • fejlesztő szemléletet sajátítanak el, mely elősegíti a későbbiekben a tehetségek támogatását
  • segíti a résztvevőket a kollégákkal szembeni elvárások tisztázásában
  • közös viselkedési normákat alakítanak, mondanak ki
  • képessé válnak a csapattagok különbözőségeinek megbecsülésére, az egyéni erősségek szinergikus kiaknázására
  • felkészültek lesznek a szervezeti elvárásokból, szükségletekből
  • képessé válnak arra, hogy kiválasszák a tehetséges személyeket
  • képesek lesznek megtalálni azt a módot, ahogy ezen jövőbeli tehetségek karrierútját támogatni tudják
  • megfelelő készségeket sajátítanak el annak érdekében, hogy a leendőbeli vezetőket megtartsák, felkészítsék
  • képesek lesznek az utódok mentorálására

Módszereink, előkészületek

Az általunk megtervezett és szervezett tréningek, szervezetfejlesztési programok hatékonyságának alapját az Előkészítési szakasz képezi. Az itt feltárt információk szolgáltatják a megfelelő inputot a tréningprogramok felépítéséhez. Az Előkészítési szakaszt követi a Felkészülés fázisa, amelyet a Lebonyolítás, majd egy olyan Visszajelzés követ, amelynek írásos anyaga a szervezet számára a későbbiek során mintegy továbblépési segédletként is szolgál.


Ajánlatkérés, érdeklődés

Ajánlatkérésével, érdeklődésével kapcsolatban keresse bizalommal kolléganőnket, Villám Orsolyát!

Villám Orsolya

info@treningakademia.hu | Telefon: +36 30 261 2184 vagy +36 1 887 2355