Nagyvállalat, KMR

VEKOP-8.5.2-17 – Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

A 2017.06.23-án megjelent változásokról ide kattintva tájékozódhat: Változások jegyzéke-VEKOP-8.5.2

Megjelent a VEKOP-8.5.2. – 17. pályázat végleges verziója, amely a munkavállalók képzését támogatja. A pályázatot a Közép-magyarországi Régióra írták ki.

Szervezzen tréningeketOKJ képzéseketinformatikai és nyelvi képzéseket munkavállalói részére, akár 100 %-os támogatással!

Hand with pen over application form

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

Pályázati összeg:

10-100 millió Ft, de függ a munkavállalói létszámtól.

Támogatás intenzitás:

Rendelkezésre álló forrás: 1,3 milliárd Ft.

 • 100% (De minimis kerettől függően)
 • Amennyiben vállalkozása a “de minimis keretét” kimerítette, a következő intenzitással kell számolni:
  • Képzési támogatási kategória esetében: 50%
  • Képzési támogatás – Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén: 60%

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtásának első napját határozatlan időre eltolták.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap.

Támogatható tevékenységek

 • Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;
 • Képzéshez kapcsolódóan előzetes tudásmérés, elégedettségmérés;
 • Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása;
 • Vállalati HR stratégia humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó részének (a továbbiakban: HR fejlesztési stratégia), kidolgozása, amennyiben ilyennel még nem rendelkezik;
 • HR fejlesztési stratégia keretében eljárások, intézkedések kidolgozása vagy továbbfejlesztése az alábbiak vonatkozásában:
  • hátrányos helyzetű munkavállalók elérésének, képzésbe vonásának és képzésben tartásának stratégiái;
  • munkahelyi képzés sikeres teljesítéséhez kapcsolódó szakmai előmeneteli vagy egyéb jutalmazási megoldások lehetősége;
  • a munkavállalók digitális kompetenciáinak, illetve a munkakörük ellátásához szükséges általános és speciális informatikai felkészültség biztosítása.

Főbb műszaki és szakmai elvárások

 • A felhívás keretében támogatható képzések:
  • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések;
  • Egyéb nyelvi képzések: kombinált nyelvi képzés, illetve egyéb nyelvi képzés;
  • Egyéb szakmai képzés: olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul és nem ún. hatósági jellegű képzés (pl. informatikai képzések);
  • Egyéb képzés: olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához (hagyományos értelemben vett tréningek);
  • a Felnőttképzési törvény (Fktv.) hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b) h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések).
 • A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 80%-ának külső OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, külső egyéb szakmai képzésnek, vagy külső egyéb képzésnek kell lennie. (a százalékos értékmeghatározáskor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni.)
 • A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 7%-a lehet nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni). Egyéb nyelvi képzést, illetve kombinált nyelvi képzést támogat a pályázat.
 • A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. A támogatást igénylőnek a képzések 80%-át külső képzésként szükséges megvalósítania. (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni.).
 • Egy képzés minimum időtartama 20 óra.
 • Külső képzésként kizárólag a képzésre engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe. Az adott képzésre vonatkozó engedélynek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia.

Képzőkre vonatkozó változások

A kiválasztott képző szervezetek esetében plusz pontot kapnak azok a pályázók, akik olyan képzőt választanak, mely:

 • Képzőintézmény sikeressége – A legutolsó lezárt 5 üzleti évben a külső képzőintézmény árbevétele meghaladja  a nettó 0,4 Mrd forintot és az üzemi, üzleti tevékenység eredménye pozitív.
 • Képzőintézmény tapasztalata – minimum 5 éve működő külső képzőintézmény alkalmazása

A Soter-Line Kft. mind a két feltételnek megfelel.

Kötelező vállalások:

Kötelező vállalás Célérték Teljesítés időpontja
Képzésbe bevont munkavállalók száma minimum 17 fő a projekt fizikai befejezése
A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók száma a képzésben résztvevők min. 5%-a, de legalább 2 fő a projekt fizikai befejezése
A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők száma a képzésben résztvevők min. 80%-a

 

amennyiben a képzésbe vont munkavállalók között a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, min. 60%-a

a projekt fizikai befejezése

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

 • nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és
 • rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha ehhez a Kormány előzetesen hozzájárult.

Jogi forma szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
121 Szociális szövetkezet
122 Takarék- és hitelszövetkezet
123 Iskolaszövetkezet
124 Agrárgazdasági szövetkezet
126 Biztosító szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)


Ajánlatkérés, érdeklődés

Amennyiben a pályázat felkeltette érdeklődését, keressen minket elérhetőségeinken, készséggel állunk rendelkezésére. A pályázatokat komplex módon kezeljük, Partnereink segítségére tudunk lenni a képzések nyújtásában, a pályázatírásban, és a teljes projektmenedzsmentben.

Villám Orsolya

Villám Orsolya
coach, munka és szervezet szakpszichológus

info@treningakademia.hu
Telefon: + 36 30 261 2184 | +36 1 887 2355