A hatékonyan működő csapat – 7. modul: Outdoor Csapatépítés II. – Extrém Csapatépítés

A programmodul célja, hogy a megszokott mindennapi környezetből kizökkentve fejlessze a résztvevők alkalmazkodóképességét, együttműködési és konfliktuskezelési készségét, és növelje a csoporttagok egymás iránti bizalmát. Célja továbbá, hogy a kreatív problémamegoldás ösztönzésével csoportszinten segítse elő a hétköznapokban felmerülő nehézségekre és a változásokra való rugalmas reagálást. A résztvevők a számukra otthonos körülményektől, megrögzött szokásoktól távol kerülve, extrém, intenzív fizikai igénybevétel során új nézőpontokkal, problémamegoldási módokkal gazdagodhatnak, mely később a csoport hatékony működését és eredményességét növeli.

A modul témakörei

 • A munkahelyi légkör kommunikációs vonatkozásai
 • A munkahelyi klíma befolyásolása a személyközi kommunikáción keresztül
 • Meggyőzés vagy legyőzés a szervezetben
 • A kommunikációs folyamat
 • A visszacsatolás jelentősége
 • Játszmák a szervezetekben, konfliktusok és játszmák
 • A játszma okai – a rejtett motívumok
 • A játszma folyamata és elemzése
 • A játszmák kezelése
 • Játszmamentes kommunikációs kultúra
 • A mediáció mint a konfliktuskezelés alternatív módja
 • Munkatársi együttműködés erősítése a Gordon-modell kommunikációs eszközeivel
 • Én-üzenet és értő figyelem
 • Csoportdinamika
 • Önismeret (opcionális elemek)
  • túlélő program
  • lóval támogatott program
  • vezetéstechnikai tréning
 • A csoport veszélyei

A modul időtartama

A modul terjedelme: 10 óra
Elméleti órák száma: 3 óra
Gyakorlati órák száma: 7 óra

Ajánlatkérés, érdeklődés

Ajánlatkérésével, érdeklődésével kapcsolatban keresse bizalommal kollégáinkat!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809