AC – Assessment Center

Mi az AC célja?

Az AC az új munkatársak kiválasztása során alkalmazott módszer, amelynek célja, hogy az adott munkakörre, pozícióra kiválasztásra kerülő jelöltek várható beválását felmérje. A képesség- és személyiségvizsgáló eszközök integrált módszere, amely több képesség- és személyiségvizsgáló eszközt egyesít.

A jelölteket a betöltendő munkakörre jellemző feladatok elé állítják, és viselkedésükből, reakcióikból következtetnek arra, hogyan boldogulnának az adott munkakörben. A résztvevők a feladatokat megfigyelők jelenlétében hajtják végre, akik ily módon képesek a jelölteket értékelni, összevetni.

hr2

Milyen módszereket használunk az AC során?

A jelöltek a feladatokat csoportban, párban vagy egyénileg oldják meg. Az alkalmazott módszerek szituációs és prezentációs gyakorlatok, tesztek, interjú szituációk. Az adott alkalomra, adott munkakörre, pozícióra összeállított feladatok cégspecifikusak, adott szervezeti kultúrához igazodnak.

Az AC folyamata

 • Célok megfogalmazása
  A vállalati és szakmaspecifikus követelmények meghatározása képezi a kiindulást, ezekhez kell viszonyítanunk az értékelés során.
 • Kompetenciatérkép elkészítése
  Ki kell választani azokat a kompetenciákat, amelyek az adott munkával kapcsolatosak.
 • Az értékelési eszközök kiválasztása, az értékelési program elkészítése
  Az értékelés szempontjainak rögzítése, értékelőlap elkészítése. A feladatokhoz az egyes kompetenciák szintezését végezzük el. Az egyes kompetenciák szintjeinek megfigyelhetőségét az optimális viselkedés-gyakoriság elve mentén elkészített konkrét cselekvésminták példatárának elkészítésével tesszük lehetővé.
 • A szerep-, és esetjátékok, illetve feladatkörtől eltérő feladatok meghatározása
  A feladatok viselkedéscentrikusak és olyan tartalmúak, amelyek a valódi munkakörben felmerülnek.
 • Kompetenciamátrix elkészítése
  Fontos, hogy az AC során minden kompetenciát minimum 2 interaktív és 1 írásos feladat során értékelünk. Az értékelés leghatékonyabb módja, ha egy feladatban maximum 4-6 kompetenciát figyelnek meg az értékelők.
 • Az AC lefolytatása
 • Tapasztalatok összegzése
  Az értékelés során a tesztek eredményeit, továbbá a megfigyelők által leírtakat vesszük figyelembe, s készítünk összegzést a jelöltekkel kapcsolatban. Fontos tudni, hogy a jelöltekről igyekszünk a lehető leginkább objektív elemzést adni, a döntést azonban a Megbízó saját hatáskörén belül hozza meg.

Mi az AC előnye?

A módszertani repertoár lehetőséget ad az értékelők számára, hogy a jelöltek probléma- és feladatmegoldási módszereit egymáshoz viszonyítva is értékeljék, képet kapva ezáltal közösségi viselkedésükről.

Az AC által kiválasztott jelöltek beválása megbízhatóbb, mert kiválasztásuk nemcsak verbális, hanem gyakorlati tapasztalatokra is alapozott.


Ajánlatkérés, érdeklődés

Amennyiben Ön olyan módszert keres, amely az interjúnál biztosabb beválást ígér, keresse bizalommal kollégáinkat. Díjmentes konzultáció keretében segítünk Önnek eldönteni, kitűzött céljának mely eszköz a leginkább megfelelő.

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809