Szókimondó – beszédtechnika tréning

Beszédtechnika tréning

A beszédtechnika tréning célja

 • a magabiztos és érthető beszéd alaptechnikáinak elsajátítása
 • a hatásos előadásmód alapeszközeinek megismerése
 • érthetőbb és tisztább beszéd a nyilvánosság előtt
 • meggyőző és hiteles előadási stílus
 • a hangerő, hangmagasság beállítása a hatásosság érdekében

A tréning pontos célját Önökkel egyeztetve határozzuk meg minden esetben!


Lehetséges témakörök

 • Metakommunikáció
 • Technikai alapozás: légzés, hangadás, hanglejtés, artikuláció
 • Hatásos előadásmód kellékei: hangszín, hangerő, hangmagasság, tempó, ritmus, szünet
 • Játékos feladatokkal egyéni megtapasztalások
 • Beszédképző szerveink tudatos, eredményes irányítása
 • Az üzenetátadás beszédtechnikai feltételei: hangszín- és ritmus váltások, dinamikák

Módszerek a tréning során

Integrált tréningmódszer, amelynek elemei a következők:

 • Egyéni feladatok
 • Helyzetgyakorlatok
 • Kis- és nagycsoportos műhelymunka (brainstorming, elemzés, értékelés)
 • Kompetenciafejlesztési modul
 • Interaktív tréneri prezentáció, elméletek rövid bemutatása

Szolgáltatásunk tartalma a beszédtechnika tréning esetében

1. A beszédtechnika tréning során elsőként felmérjük az igényeket. Ennek érdekében

 • Interjúzunk a HR vezetővel (képzésekért felelős vezetővel)
 • Interjúzunk a tréningprogramon résztvevők egy szűkebb csoportjával
 • Interjúzunk a vezetéssel, hogy átlássuk a fejlesztési program mögötti célt, hogy mit szeretne elérni a szervezet a tréningprogram(ok) által
 • Online tesztek, mérések elvégzésére is van lehetőség

2. Az igények felmérést követően cégre szabott programot alakítunk ki:

 • cégre szabott feladatok és gyakorlatok
 • munkafüzet elkészítése
 • forgatókönyv kialakítása

3. A tréning megtartását követően

 • írásos összefoglalót készítünk a tréningen tapasztaltakról, az elért eredményekről
 • az összefoglalót csoport szinten fogalmazzuk meg
 • az összefoglaló mellett megfogalmazzuk további fejlesztési javaslatainkat
 • visszajelzést adunk a leírtakról, s ez alkalommal tudunk választ adni a további felmerülő kérdésekre

Ajánlatkérés, érdeklődés

Ajánlatkérésével, érdeklődésével kapcsolatban keresse bizalommal kollégánkat!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809