Aranyásás a lélekben

choicesVezetőnek lenni sokszor magányos dolog. Az irányítói pozícióban az ember azt hiheti, a döntések súlya csupán az ő vállát nyomja, beosztottjai pedig csak előre kikövezett úton járnak. Ha nagyon elbizonytalanodunk magunkban, kényelmetlenül érezzük magunkat, mert mindenki tőlünk várja a megoldást, ideje sorvezető után néznünk! A „vezetőnek születni kell” elv nem egészen igaz, nem kell tudnunk minden felelősséget lélektani súlyemelőként magunkkal cipelni. A vezetés csupán egy szerep, ami nagyon sajátos dimenziókat teremt meg. Az executive coaching erre a pszichológiai környezetre reagál.

Legújabb blogbejegyzésünk a téma felszínét végig tapogatva mutatja be a személyre szabott fejlesztés néhány fogását.

Egyszemélyes hadsereg

Először is jobb, ha tisztázzuk: a coaching nem tanácsadás és nem is személyre szóló tréning. A műfaj elég egyedi az emberi viselkedéssel foglalkozó módszerek között. A megértéshez helyezzük el egy skála origóján a coachingot, és képzeljük el, hogy egyik oldalon a menedzselés a véglet, ellenpólusán pedig a meditációs gyakorlatok helyezkednek el. A skála fokozatait a beavatkozás mértéke jelenti. A menedzselés esetében igen magas fokú irányítást tapasztalunk, hiszen a beavatkozó személy határozott utasításokkal irányítja a folyamatot.

A szókratészi módszer:

Tudom, hogy tudod, csak még nem tudod…

…a választ. Nyílt alaphelyzet ugyanis, hogy a coach csupán irányt ad a coachee belső erőforrásainak, új információkat csak nagyon ritkán mond az ügyfélnek. Kiváló példa erre a belehelyeztetéses módszer (szókratészi mondat). A coach ilyenkor elkezd egy mondatot egyes szám első személyben, aminek a befejezését végül átadja a coacheenak. „Az ártárgyalások rendszerint kifárasztanak. A megbeszélések után úgy érzem… …úgy érzem a személyeskedtek velem, megpróbáltak ártani nekem.”

A meditációs gyakorlatok esetén szinte teljesen megszűnik a külső kontroll; a fejlődés érdekében belső mechanizmusokat enged hatni a résztvevő. A coaching ezen a skálán jelenti az egyensúlyi állapotot. A coach határozottan vezeti ügyfelét a kijelölt cél felé, de eszköztárát valójában azonban a coachee belső erőforrásaiból állítja össze. Ez persze könnyen összetéveszthető a köztudatban ismeretes pszichológiai tanácsadással, fontos azonban különbséget tennünk! A tanácsadástól, mely a lelki elakadásokat feloldó, múltból ható problémák megoldását célzó módszer, jól elválasztható a business coaching jövőtervező és eredmény orientált modellje.

Tükörben a hatékonyság

look-in-mirror-see-giantEgy jó coaching folyamatnak három alappillére van: a felkérés, a szándék és a függetlenség. Kicsit összemosva a három fogalmat ez annyit jelent, az ügyfél döntésének kell lennie a coach kiválasztása, amit belső motivációból fakadó szándék vezérel a változásért, ami később a folyamat utánra is állandósul. Ez az elég komplex jelenség viszont jól irányítható és könnyen mérhető eredményt hoz. A résztvevő nem csak munkáját, munkakörnyezethez való hozzáállását illetőleg kap kézhez egy önismereti tükröt. A személyes életére vonatkozó helyzetek megoldásához is jó kiindulópontot tud kovácsolni magának a coach visszajelzéseiből.

És hogy mi is coaching valódi fókusza:

Az üzleti „jövendőmondás”

jövősTovábbi jól megfigyelhető tulajdonsága a folyamatnak, hogy a múlttal nem, inkább csak a jelennel és annak jövőt formáló hatásaival foglalkozunk. Az önbeteljesítő jóslat eszköze a coachnak. A beszélgetést, a figyelem központját a jelenre és annak hatásaira irányítja. Igyekszik olyan gondolatokat, elhatározásokat generálni, elősegíteni, amik végül közelebb viszik a részvevőt a pozitív irányú fejlődéshez. A határozott, jó elvárások gyakran könnyebben teljesülnek, mint hinnénk. Robert K. Merton szociológus meghatározása szerint ez a módszer az eredmény megvalósulásába vetett hittel viselkedésváltozást eredményez, ami később valós változást okoz, ezzel a kívánt eredmény beteljesülését eredményezi. Legyünk nyitottak a coaching közben: a jó szakember nem naiv hitegetéssel igyekszik ámítani, hanem a saját erőforrásainkból épít valós eredményt!

Fontos a szaktudás!

coach4business-300x230Napjaink coaching piaca egyre szélesedik. Az ön- és teljesítményismeret, a személyes készségfejlesztés mára már a köztudatban is elfogadott, elismert eszköze a szervezeti hatékonyság fejlesztésének. Épp ez a fellendülő kereslet teszi egyre nagyobb értékké az egyébként ritka, szakképzett, sokat tapasztalt coachot. Bár távolról csupán egy beszélgetésnek tűnik ez a folyamat, a mélyben mozgolódó, alkotó, fejlesztő mechanizmusok jelentős értékteremtő erővel bírnak. Ezek irányításához pedig szakember kell, aki a coachee tapasztalatát megbízhatóan, tartósan értékké alakítja. A Soter Tréningakadémia is ezt az elvet vallva senior coachokkal veti be szakmai csapatát. Executive, business, life és skill coaching szolgáltatásunk méltó a szakma elismerésére. Válasszon szakembereink közül a valós változásért!