Hogyan mondjunk nemet asszertíven?

 nemet mondásSokszor találkozni olyan visszajelzéssel, hogy a hagyományos kompetenciafejlesztő tréningeken az új ismeret átadása ritkább, inkább csak olyan információkat kapnak a résztvevők, amiket valahol mélyen már tudtak, eddig mégse alkalmaztak. A tréningen a tanítás-rávezetés egyensúlya egész más, mint a hagyományos oktatási rendszerben megszokott séma esetében.  Ez a fajta felszínre hozás gyakran alkalmazott módszere a tréningeknek. Kommunikációnk formája minden esetben visszavezethető olyan alapvető igényekre, mint például az elfogadás iránti vágy. Mai AHA-élményünkkel rávilágítunk: a nemet mondás művészete az önismerettel kezdődik.

„Itt vagyok!”

Mindannyian átéltük már azt a kínos pillanatot, amikor belépünk egy szobába, irodába és köszönésünkre nem érkezik válasz. Ilyenkor az ember első reakciója általában az, hogy a visszaköszönés hiányának okát önmagában keresi: biztos nem voltam elég hangos, esetleg zavarok, nem is kellett volna köszönni. Általában csak később fordul meg az ember fejében, hogy lehet, hogy a többiekkel van gond. Ez a furcsa önvizsgálat mindannyinkban megvan, egy egész egyszerű jelenségre vezethető vissza.

helloValahol személyiségfejlődésünk korai szakaszában kialakul bennünk az igény, hogy jelenlétünket és a velünk összeköthető szükségleteinket elismerje a környezetünk. A jelenség kialakulásának folyamata cikkünk szempontjából kevéssé releváns, a fókuszt helyezzük inkább annak működésére: egy felnőtt ember esetében az őt ért ingerekkel egyensúlyban nő vagy csökken az „Itt vagyok, vegyél észre.” szükséglet. Ezt legtöbbször épp a fent említett módon, egy köszönéssel éljük meg, így érthető, hogy miért is extrém fontos, hogy az a bizonyos „szia” hogyan is érkezik felénk. Egy jókedvű köszönés közölheti azt, hogy örülnek a jelenlétünknek, de ugyanennyire könnyedén a fél napot tönkre tudja tenni, ha a büfénél a reggeli kávéd mellé csak a markát tartja az eladó, és köszönni csak megszokásból telik neki.

A tudatos kommunikációban gyakorlottabb olvasóink már sejthetik, hogy ez a csupán pár mondatból álló példa az asszertív magatartással lehet mindkét fél számára nyertes helyzet. Az önérdek-érvényesítés egyensúlya a másik fél elismerésével egy egyszerű, kölcsönösen kedves köszönéssel már meghozza az eredményt.

A nem háború

keep-calm-and-just-say-no-10Ugyanígy az elismerés vágyával magyarázható a nemet mondásból eredő stressz is. Az olyan esetekben, ahol az egyén nem ért egyet a kéréssel, abba a helyzetbe kerül, hogy kénytelen a kérő féllel kedvezőtlen helyzetet közölni. A megfelelés igénye, a „szerezz örömet” parancs, ekkor azt súgja a fülünkbe, hogy csak akkor vagyunk okék, ha inkább mégse mondunk nemet. A nehéz helyzet feloldására az önazonosság állapota, a helyzet tudatos kezelése a jó válasz.

Asszertívan nemet mondani nem egyszerű. Fontos tudatosítani, hogy saját céljainkkal tisztában vagyunk, miközben tisztában vagyunk azzal is, hogy bár a válaszunk nem lesz kedvező kommunikációs partnerünknek, ettől még nem vagyunk hibásak. Ha tehetjük, értékeljük a helyzetet tudatosan, és ne engedjünk a megfelelés vagy a félelem parancsának. Sőt, ha kell, akár szóvá is tehetjük, hogy a nemleges válaszunk nem a másik személyét vagy a hozzá fűződő érzéseinket utasítja el, csupán az adott kérésre adtunk nemleges választ.

A helyzet persze mindenképpen konfliktust szül, de nem mindegy, hogy az milyen színpadot választ magának. Ha a nemet valamilyen okból elkerüljük, akkor attól még belső igényünk a nem válaszra nem változik, és tetteink saját igényeinkkel fognak szembemenni. Az ekkor fellépő belső őrlődés számos negatív következményére korábbi cikkünkben már adtunk pár hasznos tippet, ha azonban beleállunk a nemet mondásba, akkor ezt akár könnyed lefolyású, személyközi konfliktusként is kezelhetjük, és azonnal fel is oldhatjuk. A megoldás elsőre picit mesterkéltnek tűnő, de kis gyakorlással csodákra képes technika: az én-üzenet.

Érzem, értem, kérem!

Az én-üzenet technikája valójában az adott helyzetre adott érzelmi válaszaink érzelemmentes kezelése. A nemet mondás helyzetében ez annyit tesz, tudom, hogy nem kellemes nemet mondani, tudom, hogy másnak sem az ezt fogadni, de az érzéseim mögött megbúvó igényekkel tisztában vagyok, így ezeket képes vagyok egyeztetni a másik féllel.

Vázlatosan leírva ez annyit tesz:

  1. Megfigyelés formájában, anélkül, hogy ítélkeznék (objektivitás), leírom azt a helyzetet, ami hátráltat abban, hogy nekem jó legyen.
  2. Érthetően kifejezem, hogy mi mindent érzek, anélkül, hogy bírálatot fogalmaznék meg.
  3. Világosan megfogalmazom, hogy milyen szükségletemet szeretném kielégíteni.
  4. Világosan, röviden megfogalmazom a kérésemet, amely a jelenre vonatkozik, konkrét és megvalósítható, törekedve arra, hogy ne követelésként hasson.

Business executive explaining her colleagues on whiteboard in office

Az Én-üzenet adása általában kemény dió első ránézésre, de megfelelő szakmai irányítás mellett, illetve saját stílusunkkal való összhangba kerülése után csodákra képes. Bár az asszertív kommunikáció tudatosságot és sok energiát igényel, azonban legtöbbször képes olyan embereket is meggyőzni, alkalmazásra sarkallni, akik amúgy ezt a módszert sose tanulták, így mindenképpen megéri folyamatosan fejleszteni ez irányú kompetenciáinkat. Kommunikációs tréningjeink több oldalról is vizsgálják a témakört. Asszertív kommunikáció tréningünk kiváló alapot épít a későbbi haladó képzésnek. Jellemzően a két tréningalkalom közti időszakban a résztvevők a megismert technikák alkalmazásából merített tapasztalataikat esettanulmányként behozva gazdagíthatják a tréning folyamatát. Az általános irányelvek alkalmazása mellett további kommunikációs helyzetekre célzottan felépített tréningjeink: Tárgyalástechnika, Prezentáció, Delegálás vagy akár Értékesítési kommunikáció.

 


Tréninggel kapcsolatos kérdéseivel keresse bizalommal kollégáinkat!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809