A motivációs fázisceruza: a fejlesztő értékelés

A teljesítményértékelő beszélgetés (TÉB) mumusként ette be magát a félreértett közhelyek sorai közé. Sokan csupán egy hosszú, kínos meetingnek gondolják ezt a technikát, ami vagy kötelezően letudni való program, vagy – még rosszabb – újabb fegyver a főnök arzenáljában. Ez a prekoncepció az igazságtól távolabb nem is állhatna! Valójában a jól kezelt teljesítményértékelés kiváló motivációs potenciálja mellett kétirányú csatorna is: a beszélgetés a munkaadó és munkavállaló együttműködésének körülményeit vizsgálja, lehetőségeket, célokat és fejlesztendő területeket határoz meg. Röviden, a TÉB együttműködési stratégiaalkotás. De hogy is van ez?

vágott

Minőséget mennyiségért? Mindkettőt lehet!

Ezerféleképpen lehet megközelíteni a TÉB technikákat. Az egyik legközkedveltebb módszertani besorolás, hogy a vizsgált körülmények minőséget vagy mennyiséget vesznek górcső alá. A kvalitatív értékelést egyik legjobb formája például a kritikus esetek módszere. Ekkor az értékelt munkavállaló pozitív és negatív munkamagatartásának összegyűjtése során a szubjektivitás szinte teljesen kizárható. Ezzel a módszerrel igazán mélyen fel tudjuk tárni egy-egy alkalmazottunk teljesítményét befolyásoló tényezőket. Sőt, akár magára a munkakörre vonatkozó, komolyabb összefüggésekkel is tudjuk támogatni szervezeti stratégiánkat.

depositphotos_66877251-stock-illustration-businessman-and-blackboards-with-diagramsMegint más úton haladva hatékony technikákat vethetünk be a kvantitatív módszerek halmazából. Ide sorolhatók az osztályozó vagy értékelő skálák, a munkanormákhoz hasonlítás, magatartásformákkal, azok megfigyelésével való vizsgálat (BARS, BOS). A valós helyzetek persze nem ilyen letisztultan egyetlen módszert alkalmaznak. Egy gyakorlott értékelő dinamikusan váltogatva, élő helyzetben is tudja megválasztani és sikerrel alkalmazni az éppen megfelelő stratégiát.

Példa:
Egy nagyvállalat értékesítő munkatársának értékelő beszélgetését jól mérhető eredményskálákkal kezdik el. A számok viszonylag jól értelmezhető, javuló tendenciát mutatnak, ám egy üzletkötés esetén jól észrevehető a kiugróan magas bevétel. Az értékelő először megállapítja a javuló tendenciára vonatkozóan, hogy a beosztottja teljesítménye alapvetően jó, majd esetmegbeszéléssel elemzik a szélsőséges eredmény körülményeit, hogy azokból tanulva tudják tovább fejleszteni a hatékonyságot.

Az EmberWatt ereje

2167dde486644dd388d5005c80d03c2bKönnyen eshetünk abba a hibába, hogy az emberi termelőerőt csupán a profittermelés egyenletében eldugott hányadosként kezeljük. Igaz, hogy viszonylag könnyen leírható koordináták mellett mérhető a munkavállalók teljesítménye, azonban a helyes módszerekkel, megfelelő hozzáállással serkenthetjük a munkakedvet is.

Ítélkezés helyett fejlesztő céllal kell nekiállnunk a visszajelzés folyamatának. Néhány alapszabályt betartva meglepően jó hatást tudunk elérni! Koncentráljuk például a jövőre, a jutalmazás helyett a tanulást kezeljük a teljesítménynövekedés kulcsaként, vonjuk be a beosztottat beszélgetésbe és véleményünk megvitatandó tanács legyen, ne bírálat. Az értékelt csodákra képes, ha a megfelelő nézőpontokba helyezve tekint a munkájára!

Közös vezetés

learn-and-leadMindenkinek megvan a maga jól meghatározható helye a cég profittermelő gépezetében, így a legkisebb csavar sem lehet felesleges. Jó, ha ezt érzékeltetjük is a TÉB során: kérdezzünk rá, elégedett-e a vezetéssel, van-e ötlete, mit és hogyan lehetne fejleszteni az őt érintő döntéshozó mechanizmusokban. Fontos, hogy ilyenkor tisztán és tényfeltáró hozzáállással fogadjuk értékeltünktől a kritikát. Ezek a visszajelzések bár lehetnek igazán jó és értékes ötletek, ám sokszor inkább csak azt a célt tudják szolgálni, hogy beosztottunk érezze, számít a véleménye!

Céltudatosan az együttfejlődésért

vágott2Felkészülten lebonyolítani egy teljesítményértékelő beszélgetést igen nehéz. Bár biztos, hogy a határozott fellépés, a jó vezetői tehetség sokat segít a visszajelzés lebonyolításában. Az intuitív viselkedés minidig hitelesebb, de ne feledjük, hogy a TÉB kulcsfontosságú része a szervezetet működtető mechanizmusoknak, így jobb, ha részletesen felkészülünk, képezzük magunkat. Keressünk jól bevethető technikákat, forduljunk szakmai segítséghez! A jól motivált munkaerő mindig megtéríti a belé fektetett erőforrásokat.

Számtalan motivációs módszer, konstruktív kritikai trükk, célorientált interjú menedzsment támogatás van szakembereink palettáján. Trénereink a téma jól képzett szakértői és segítségük valós változást garantál. Keresse fel Teljesítményértékelő beszélgetés tréningünket, és fejlesszük együtt személyes készségeit, s ezálal cégük szervezeti hatékonyságát!