Üzleti kommunikációs tréning – 8. modul: Prezentációs technikák

A modul célja, hogy a résztvevő megismerje a prezentáció szerepét, javításának lehetőségeit, és a gyakorlatban alkalmazható eszközöket szerezzen a hatásos előadás, meggyőző kommunikáció terén. A résztvevő emellett ismeretekre tesz szert és jártasságot szerez a hatékony prezentálás területén, a meggyőző prezentációs technikák körében.

A modul célja továbbá, hogy a résztvevők hatásosabban építsék fel mondanivalójukat, magabiztosabban használják azokat az eszközöket, melyekkel emlékezetessé teszik szereplésüket, a tényeket hitelesebb és meggyőzőbb formában tudják előadni. Elsődlegesen fontos, hogy képesek legyenek a célközönség megszólítására, a figyelem megtartására, az információk átvitelére.

A modul témakörei

 • A prezentáció céljának és tartalmi elemeinek meghatározása
 • A prezentáció céljának maghatározása, előkészítése
 • Páros gyakorlat, nagycsoportos feldolgozás
 • A prezentáció felépítése, súlypontjai és eszközrendszere
 • Egyéni feladat, szituációs gyakorlat
 • Érveléstechnika, a súlyozások és a figyelem megtartásának technikái
 • Helyzetgyakorlat
 • A hallgatóság kezelése, reagálás a visszajelzésekre
 • Kamerás szituációs gyakorlat
 • A tér betöltése
 • Szemkontaktus, mimika, gesztusok, testtartás
 • Szituációs gyakorlat
 • A lámpaláz kezelése
 • Kiscsoportos gyakorlat
 • A hallgatóság váratlan reakcióinak, kérdéseinek kezelése
 • Szimuláció
 • Technikai segédeszközök használata - opcionális
 • Egyéni prezentáció – egyéni feladatmegoldás
 • Egyéni fejlődési tervek meghatározása

A modul időtartama

A modul terjedelme: 20 óra
Elméleti órák száma: 5 óra
Gyakorlati órák száma: 15 óra

Ajánlatkérés, érdeklődés

Ajánlatkérésével, érdeklődésével kapcsolatban keresse bizalommal kollégáinkat!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809

Üzleti kommunikációs tréning – 7. modul: A hatásos beszéd felépítése

A képzés célja, hogy a résztvevők helyt tudjanak állni a nyilvános beszéd bármely műfajában, megtanulják a szónoki mesterség, a közszereplés és a prezentációs technikák alkalmazását, jártasságot szerezzenek véleményük képviseletében és a vitában.

A tréningen való részvétel lehetővé teszi, hogy a résztvevők olyan információkat és technikákat sajátítsanak el, melyek segítségével előadásukat emlékezetessé és maradandóvá tudják tenni.

A képzés segítséget nyújt abban is, hogy fejlődjön a résztvevők rögtönzési képessége és hajlandósága; tömörebb és szemléletesebb stílust tudjanak alkalmazni; rutinosak legyenek az érvelésben, érvrendszerek kidolgozásában; magabiztosabban és határozottabban kezeljék a váratlan helyzeteket.

A modul témakörei

1. A szónoki mesterség alapjai

 • A szónoki beszéd felépítése:
 • bevezetés
 • elbeszélés
 • kitérés
 • témamegjelölés és -felosztás
 • bizonyítás
 • befejezés
 • Nagycsoportos gyakorlat, játék
 • A rögtönzés művészetének elsajátítása

2. A meggyőzés mestersége

 • A meggyőzés elmélete és gyakorlata
 • az attitűd, a hozzáállás megváltoztatásának elmélete
 • az észlelés megváltoztatása
 • az érzelmi viszonyulás megváltoztatása
 • vélemény megváltoztatása
 • cselekmény megváltoztatása
 • az önkéntes cselekvés elmélete
 • A meggyőzés tényezői
 • Egyéni felkészülés, szituációs gyakorlat
 • A közlő, a befogadó és a hallgató közötti kapcsolat irányításának gyakorlata

3. Az érvek és átverések világának kiismerése

 • Honnan erednek az érvek?
 • Álérvelési technikák
 • Egyéni gyakorlat
 • A hamis érvek felismerése és kivédése
 • Nagycsoportos gyakorlat
 • Stratégiák az érvek beépítésére
 • A rejtett érvek technikája
 • Szituációs gyakorlat
 • A becsapás és a manipuláció: szónoki fogások az átverésre specializálódott szónokok ellen

A modul időtartama

A modul terjedelme: 10 óra
Elméleti órák száma: 3 óra
Gyakorlati órák száma: 7 óra

Ajánlatkérés, érdeklődés

Ajánlatkérésével, érdeklődésével kapcsolatban keresse bizalommal kollégáinkat!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809

Üzleti kommunikációs tréning – 6. modul: Tárgyalástechnika

A modul célja, hogy átfogó ismeretet és tudást adjon a legmodernebb tárgyalástechnikai módszerekről, valamint gyakorlati szinten, hatékonyan támogassa a sajátos helyzetekből adódó szituációk kommunikációs kezelését.

A modul célja továbbá, hogy a résztvevők képesek legyenek tárgyalásokra felkészülni és eredményesen, magabiztosan lebonyolítani azokat.

Képesek legyenek ezen felül a tárgyalás során eredményesen képviselni érdekeiket és álláspontjukat, valamint fejlődjön általános kommunikációs készségük, ismerjék és gördülékenyen alkalmazzák a kommunikációtechnika alapvető eszközeit.

A modul témakörei

1. A tárgyalás alapkérdései

 • A tárgyalás tervezése
 • Egyéni és páros gyakorlat
 • A tárgyalás típusai
 • A tárgyalás lélektani folyamatai
 • Az üzleti tárgyalás felépítése
 • Egyéni és kiscsoportos gyakorlat
 • Első benyomásunk tudatos felépítése
 • Szituációs gyakorlat
 • A ráhangolódás képessége: összhangteremtés a verbális és non-verbális kommunikáció eszközeivel
 • Helyzetgyakorlat kamerával
 • A másik fél szükségleteinek szondázása, kérdezéstechnika
 • Szituációs gyakorlat

2. A tárgyalás felépítése

 • Az ideális tárgyalás sorrendi felépítése
 • Tárgyalási szituációk, melyek során a résztvevők megtapasztalják a témák sorrendjének fontosságát, a tárgyalási stílusokat, az engedmények cseréjét (win-win tárgyalási helyzet kialakítása)

3. Tárgyalási taktikák, protokoll

 • A tárgyalás során használt stratégiák megismerése és kipróbálása
 • Harci taktikák: felismerésük és kezelésük
 • Szituációs gyakorlat: párban + megfigyelőkkel
 • A nyerni – nyerni sáv minél hatékonyabb kihasználása
 • Asszertív kommunikáció a tárgyaláson
 • Kamerás helyzetgyakorlat
 • Hogyan lehet a támogatást és ellenőrzést egyszerre megvalósítani?
 • Az ügyfél aggályainak helyes kezelése
 • Tárgyalási kiscsoportos gyakorlat
 • A tárgyalás lezárásának módjai
 • A meggyőző érvelés eszköztára – az asszertív (önérvényesítő) kommunikáció szerepe

A modul időtartama

A modul terjedelme: 20 óra
Elméleti órák száma: 5 óra
Gyakorlati órák száma: 15 óra

Ajánlatkérés, érdeklődés

Ajánlatkérésével, érdeklődésével kapcsolatban keresse bizalommal kollégáinkat!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809

Üzleti kommunikációs tréning – 5. modul: Stressz- és konfliktuskezelés a kommunikáció segítségével

A tréning célja, hogy a résztvevők alaposan megismerjék a különböző konfliktuskezelési stílusokat és technikákat, ezeket sikeresen alkalmazzák: gyorsan, rugalmasan − a különböző helyzeteknek, feltételeknek megfelelően.

A képzés célja továbbá, hogy a résztvevők könnyebben felismerjék a konfliktusok keletkezésének mechanizmusait; magabiztosabban uralják a konfliktusos helyzeteket és benne saját viselkedésüket; hatékonyan tudják majd kezelni a stresszt.

A modul témakörei

 • A konfliktusok természete, alapvető típusai
 • Egyéni tesztkitöltés és elemzés
 • Egyének, csoportok közötti és személyen belüli konfliktusok
 • Kiscsoportos gyakorlat, szimuláció
 • Frusztráció, stressz, konstruktív és destruktív konfliktuskezelés
 • A konfliktusmegoldáshoz szükséges optimális izgalmi állapot fenntartása
 • Szemléltetés, megbeszélés
 • Az énkép és a személyészlelés jelentősége a konfliktusmegoldásban
 • Konfliktushelyzetek átkeretezése
 • Kiscsoportos gyakorlat
 • Kreativitás a konfliktusmegoldásban
 • Nagycsoportos brainstorming és kiscsoportos szituációs játék
 • Konfliktusmegoldó stratégiák
 • Helyzetgyakorlat
 • A kommunikáció és az asszertivitás szerepe a konfliktusok megoldásában

A modul időtartama

A modul terjedelme: 10 óra
Elméleti órák száma: 3 óra
Gyakorlati órák száma: 7 óra

Ajánlatkérés, érdeklődés

Ajánlatkérésével, érdeklődésével kapcsolatban keresse bizalommal kollégáinkat!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809

Üzleti kommunikációs tréning – 4. modul: Gyakorlati üzleti kommunikáció

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a különböző üzleti helyzetekben használatos kommunikációs szabályokat: az üzleti levelezéstől kezdve az értekezleteken át, a telefonos kommunikációig.

Az elsajátítás mellett a képzés célja továbbá, hogy a résztvevő megtanulja az üzleti életben folytatott kommunikációs helyzetek kezelésének mesterfogásait is.

A modul témakörei

1. Az üzleti levelezés

 • Formai kérdések
 • A tartalom felépítése, tagolás, a hatékony levelezés technikája
 • A levelezéshez használt technológiák
 • A megfogalmazásban rejlő sikerek
 • Esettanulmányok elemzése
 • Gyakorlat, egyéni és páros feladat

2. Elektronikus levelezés

 • Az e-mail etikett szabályai
 • „Tiszta” üzenetek létrehozása
 • Rossz szokások, amelyek az e-mail üzeneteket hatékonytalanná teszik
 • Kiscsoportos feladatmegoldás
 • Igazodás az e-mail olvasóhoz, a célközönség ismeretének fontossága, kommunikációs stílus megválasztása
 • Mintafeladat megoldása
 • Az e-mail üzenet funkcionális rendezése
 • Tartalom, elrendezés, nyelvtan, helyesírás, világos üzenet
 • Egyéni gyakorlás

3. A telefonos kommunikáció sajátosságai

 • A kommunikáció non-verbális elemeinek tudatosítása a gyakorlatban (hang, testbeszéd, stb.)
 • Csoportos helyzetgyakorlat
 • A telefonon történő kommunikáció sajátosságai
 • A kapcsolatépítés, az összhangteremtés módjának elsajátítása
 • Egyenes, nyílt kommunikáció
 • Páros gyakorlatok
 • A pozitív és az asszertív nyelvezet tudatosítása, a negatív nyelvi minták, a kommunikációs hibák kiszűrése, átalakítása
 • Szituációs gyakorlat

4. A személyes kommunikáció

 • Értekezletek (típusok, részvétel, vezetés)
 • Megbeszélések (formális)
 • Tervezett informális megbeszélés – üzleti ebéd/vacsora
 • Ötletbörze (Brainstorming)

A modul időtartama

A modul terjedelme: 20 óra
Elméleti órák száma: 5 óra
Gyakorlati órák száma: 15 óra

Ajánlatkérés, érdeklődés

Ajánlatkérésével, érdeklődésével kapcsolatban keresse bizalommal kollégáinkat!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809

Üzleti kommunikációs tréning – 3. modul: DISZK – A magatartás dimenziói

A képzés célja, hogy a résztvevők azonosítsák saját és mások viselkedésmintáját, meghatározzák magatartási erősségeiket és fejlesztési pontjaikat; fokozzák hatékonyságukat az együttműködésben, a másokkal való kapcsolattartásban.

A résztvevők a különbözőségek megismerése és megértése révén képesek lesznek megbecsülni és értékként kezelni mások magatartási és kommunikációs szokásait.

A képzés célja emellett, hogy a résztvevők az egyes stílusokat ismerve kommunikáljanak egymással, ezáltal is növelve a kommunikációs interakció hatékonyságát.

A modul témakörei

 • Bemutatkozás, bevezetés
 • Mi a magatartás?
  • A magatartás megismerése és jellemzői
  • Marston-modell
 • A DiSzK – Személyiség Profil Rendszer
 • „Teszt” kitöltése, egyéni eredmények értékelése
 • A DiSzK magatartási dimenziók megismerése
 • Szituációs gyakorlat: az egyes stílusok felismerése teszt kitöltése nélkül (szerepe ügyfélszolgálati munka, értékesítés, vezetés, együttműködés, stb. során)
 • Egyéni és csoportos eredmények
 • Az egyes típusok sajátosságai, jellemzői
 • Szituációs gyakorlat: stílushoz illesztett kommunikáció
 • A személyes hatékonyság növelése
  • A zöld farok effektus
 • Kulcsok a kapcsolattartáshoz
  • Arany és Platina Szabály
 • Klasszikus profilminták
 • A kommunikáció és kapcsolatok elősegítése, fenntartása
 • Szituációs gyakorlat: együttműködés és vezetés

A modul időtartama

A modul terjedelme: 20 óra
Elméleti órák száma: 5 óra
Gyakorlati órák száma: 15 óra

Ajánlatkérés, érdeklődés

Ajánlatkérésével, érdeklődésével kapcsolatban keresse bizalommal kollégáinkat!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809

Üzleti kommunikációs tréning – 2. modul: Asszertív kommunikáció

A képzés célja, hogy a résztvevők olyan kommunikációs stílust sajátítsanak el, mellyel bátran és magabiztosan képesek feltárni gondolataikat, véleményüket anélkül, hogy megbántanának másokat, s képesek legyenek saját érdekeik érvényesítésére.

A képzés célja továbbá, hogy a résztvevők a tapasztalt kommunikációs problémákat is hatékonyan tudják kezelni.

A modul témakörei

 • Kommunikáció a hétköznapokban
 • Személyiségtípusok, viselkedéstípusok
 • Tesztkitöltés és rövid elemzés
 • A passzív kommunikáció lényege, okai, jellemzői, hatása
 • Az agresszív kommunikáció lényege, okai, jellemzői, hatása
 • Az asszertív kommunikáció lényege, működése, eredménye
 • Kezdő gyakorlat, szemléltetés
 • Asszertivitás, attitűdmérés – négydimenziós mérés a résztvevők általános viselkedési attitűdjéről
 • Asszertivitást gyakorló feladatlap – szituációk és asszertív válaszok
 • A nemet mondás technikája
  • Miért nehéz nemet mondani?
  • Miért bántódunk meg, ha nemet mondanak nekünk?
  • Mikor kell nemet mondanunk?
  • Hogyan mondjuk ki a nem szót, hogy azzal ne bántsuk meg a másikat?
 • Helyzetgyakorlatok asszertív megoldásokkal

A modul időtartama

A modul terjedelme: 20 óra
Elméleti órák száma: 5 óra
Gyakorlati órák száma: 15 óra

Ajánlatkérés, érdeklődés

Ajánlatkérésével, érdeklődésével kapcsolatban keresse bizalommal kollégáinkat!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809

Üzleti kommunikációs tréning – 1. modul: A kommunikáció alapjai

A képzés célja, hogy a résztvevők olyan elméleti és gyakorlati kommunikációs szakmai ismereteket sajátítsanak el, melyekkel a kommunikáció által érintett területeken normál és problémahelyzeteket is megfelelően tudjanak kezelni.

A képzés elvégzésével a résztvevő képessé válik értelmezni és alkalmazni a közvetlen emberi kommunikáció alapjait, ezáltal munkahelyén, valamint a hétköznapok során tapasztalt kommunikációs problémákat is hatékonyan tudja majd kezelni.

A modul témakörei

 • A kommunikáció elméleti alapjai – interaktív tréneri előadás
 • A kommunikáció alapvető elemei, összetevői, társadalmi meghatározása
 • A kommunikáció fajtái és szintjei
 • Modellek értelmezése, a kommunikáció fogalma, szintjei, szerepe
 • Vizuális modellek közös értelmezése
 • Szituációs gyakorlat a kommunikáció szerepének értelmezéséhez
 • A viselkedés meghatározói
 • Szituációs gyakorlat: viselkedési stílusok – a kommunikáció illesztése, rugalmassága
 • A kommunikatív légkör
 • A kommunikáció csatornái: verbális és non-verbális csatornák
 • A csatornák együttes működése, kiegészítve a vokális elemekkel
 • Szituációs gyakorlat az információ átadásának területén – verbális és non-verbális csatornák szerepe
 • A metakommunikáció jelentősége
 • A kommunikációt akadályozó tényezők
 • Páros helyzetgyakorlat: kommunikációt nehezítő, akadályozó tényezők

A modul időtartama

A modul terjedelme: 10 óra
Elméleti órák száma: 5 óra
Gyakorlati órák száma: 5 óra

Ajánlatkérés, érdeklődés

Ajánlatkérésével, érdeklődésével kapcsolatban keresse bizalommal kollégáinkat!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809

Új típusú érékesítési technikák tréning – 6. modul: Telefonos értékesítési technikák

A modul/programegység célja, hogy a mai vállalati sikerpontok egyikét teljeskörűen tanítsuk. Tehát, itt átadjuk a telemarketinges dialógusvezetés lényegi pontjait, és megtanítjuk a résztvevőt a folyamatok felépítésére. Megismertetjük a témakör lehetőségeit és korlátait, továbbá megkülönböztetjük módszertanilag a befelé és kifelé irányuló hívásokat, illetve azok kommunikációjának eltéréseit. A kommunikációs és tárgyalástechnikai módszereket telefonos eszközzel is megtanítjuk a résztvevőknek alkalmazni, és a vállalati siker érdekében összhangot teremtünk a módszerek határai és a lehetőségek között.

A modul témakörei

 • A telemarketinges dialógusvezetés követelményei és stratégiai lépései
 • Telefonos értékesítés, mint kommunikációs interakció
 • Az ilyen típusú értékesítés nehézségei
 • Gyakorlat
 • „Smiling voice”, mint értékesítési stratégiai eszköz
 • A módszerek korlátai
 • Lehetőségek a hívás irányához igazítva
 • Befelé irányuló hívások
 • Gyakorlat
 • Kifelé irányuló (outbound) telefonhívások típusai:
 • ügyfélmegkeresés és értékesítés meglévő, ismert adatbázison (warm call)
 • ügyfélmegkeresés és értékesítés új adatbázison (cold call)
 • A technikák sajátosságai
 • Gyakorlat
 • A telefonos értékesítés speciális kifogáskezelési lehetőségei
 • Meggyőzési csapdák
 • Nemcsak hatékony, hanem megfelelő zárási technikák a telefonálásban
 • Gyakorlatok
 • Felmérés és értékelés

A modul időtartama

A modul terjedelme: 20 óra
Elméleti órák száma: 10 óra
Gyakorlati órák száma: 10 óra

Ajánlatkérés, érdeklődés

Ajánlatkérésével, érdeklődésével kapcsolatban keresse bizalommal kollégáinkat!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809

Új típusú érékesítési technikák tréning – 5. modul: Ügyfélkezelési sarokpontok az értékesítésben

A modul/programegység célja, hogy olyan kompetenciákat szerezhessen a résztvevő, amelyek az értékesítési hatékonyság szempontjából nagyon fontosak. Milyen módszerekkel lehet az ügyfeleket ma vállalati szinten is jobban kezelni, miként lehet egyénileg növelni az elégedettséget, az ügyfélélményt? Erre ad válaszokat a modul tartalma. A kapcsolattartási módszerek átadása mellett itt kap helyet az ügyfélkonfliktusok hatékony kezelésének módszertana is. Ez azt jelenti, hogy sok esetben egyéni készségeket és képességeket erőteljesebben fejlesztünk. E modulban kiemelten fontosak azok a gyakorlatok, melyek a résztvevőknek egyéni válaszokat adnak a problémákra, fejlesztendő területek kérdéseire.

 

A modul témakörei

 • Kiszolgálás és az ügyfelek igényei
 • Az eladáson túlmutató kérdéskörök
 • Eladástól a key account menedzsmentig
 • Gyakorlat
 • Konfliktushelyzet felismerése és kezelése
 • Személyes konfliktuskezelés – viszonyulásunk
 • Konfliktuskezelés és kommunikáció a kereskedelemben
 • Gyakorlat
 • Az ügyfélélményt fokozó eszközök és használatuk
 • A megnövekedett elvárások
 • Az ügyfélmegtartáshoz kötődő kommunikációs módszerek
 • Gyakorlat
 • Kapcsolattartás az ügyfelekkel, vásárlókkal
 • A létfontosságú utókövetési feladatok
 • Költséghatékony megoldási módszerek
 • Gyakorlatok
 • Felmérés és értékelés

A modul időtartama

A modul terjedelme: 20 óra
Elméleti órák száma: 10 óra
Gyakorlati órák száma: 10 óra

Ajánlatkérés, érdeklődés

Ajánlatkérésével, érdeklődésével kapcsolatban keresse bizalommal kollégáinkat!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809