Vezetői készségek fejlesztése online tréning

Vezetői készségek fejlesztése online tréning

A tréning címe: Vezetői készségek fejlesztése online tréning
A képzés trénere: Veress Emese
A képzés helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.
A tréning ütemezése: 2 x 4 órás tréning online eszköztárral

Vezetői készségek fejlesztése online tréningA vezetői készségek fejlesztése online tréning célja, hogy a résztvevő vezetők elsajátítsák a hatékony teljesítménymenedzsment technikákat, főként a motiváló, támogató-fejlesztő vezető készségeit, eszközeit. Fejleszti a vezetői önképet, a tudatosságot, az érzelmek felismerését és segíti a konkrét kihívásokon keresztüli fejlődést. A vezetők a csapatuk és önmaguk viszonylatába helyezve alkalmazzák a tanult készségeket, főként a motiválás, együttműködés, delegálás, támogatás, visszajelzés témakörében. A tréning segítséget nyújt abban, hogy a résztvevők jobban megismerjék önmagukat, megtalálják, és tartóssá tegyék önmagukban a motivációt, amivel hatással lehetnek saját és beosztottjaik teljesítményére és összességében az üzleti eredményekre.


A vezetői készségek fejlesztése online tréning tematikája

 • érzelmi intelligencia jelentősége a vezetésben
 • az együttműködést segítő és gátló tényezők feltárása
 • nehéz helyzetek kontrollálása, megoldása
 • hatékony visszajelzés technikája
 • teljesítmény menedzsment
 • delegálás technikája
 • motiváló kommunikáció alapkövei

Kiknek szól a vezetői készségek fejlesztése tréning?

Azoknak a leendő vezetőknek, vagy már vezetőként dolgozóknak, akik szeretnék hatékonyabb munkakörnyezetben elérni stratégiai céljaikat, akik szeretnék a saját vezetői készségeiket fejleszteni, ezáltal tovább inspirálva csapatukat az eredmény-orientált munkavégzésre.

A vezetői készségek fejlesztése tréning várható eredményei:

A résztvevők

 • megismerkednek és használni kezdik a motiválás eszköztárát
 • képesek lesznek önmaguk és csapatuk hatékony motiválására
 • vezetői tudatossága növekszik
 • tudatosan felkészülnek egy-egy visszajelzésre
 • elsajátítják a visszajelzés módjait, technikáit
 • megtanulnak visszajelzést nem csak adni, hanem kapni és kérni is
 • gyakorlatot szereznek az értő figyelem alkalmazásában

Az online vezetői készségek fejlesztése tréning során alkalmazott módszerek

 • interaktív tréneri prezentáció – max. 25%
 • egyéni, kiscsoportos és nagycsoportos gyakorlatok
 • szituációs és helyzetgyakorlatok

A vezetői készségfejlesztés tréninghez kapcsolódó kérdéseivel, ajánlatkérésével forduljon bizalommal kollégáinkhoz!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809

Tréningek kapcsolódó témákban

Változásmenedzsment online tréning

Változásmenedzsment online tréning

A tréning címe: Változásmenedzsment tréning online oktatással
A képzés trénere: Veress Emese
A képzés helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.
A tréning ütemezése: 2 x 4 órás tréning online eszköztárral

Változásmenedzsment online tréningA változásmenedzsment online tréning célja, hogy a résztvevő vezetők elsajátítsák a hatékony változásmenedzsment technikákat, hogy ezáltal fejlődjön a szervezet változáskezelési képessége. Fókuszban van a program során a változási folyamat és a változás összetevőinek és a kritikus sikertényezőknek a megértése. Fejleszti a vezetői önképet, a tudatosságot, az érzelmek felismerését és segíti a konkrét kihívásokon keresztüli fejlődést. A vezetők a csapatuk és önmaguk viszonylatába helyezve alkalmazzák a tanult készségeket, főként a tudatos szervezeti változást támogató módszerek begyakorlásával. A tréning segítséget nyújt abban, hogy a résztvevő vezetők a változásokat, illetve a válság-szituációkat könnyebben és hatékonyabban tudják kezelni. Abban segít, hogy nem csak végig tudják vinni a változást, hanem el is tudják fogadtatni a munkavállalókkal és elkötelezetté tenni őket a változás irányába.


Az online változásmenedzsment tréning tematikája

 • változás hogyan és miként van jelen az életünkben
 • milyen hatások érnek változás során
 • VUCA vs. WAZE világlét jellemzői és megjelenése
 • biztonság fenntartásának 8 lépése
 • változás folyamata és a különböző szakaszokra adott vezetői normák
 • vezetői kommunikáció a változás során
 • egyéni „why” sztori

Kiknek szól a változásmenedzsment online tréning?

Tréningünket HR vezetőknek, közép– és felsővezetőknek, folyamatszervezőknek-és támogatóknak ajánljuk.

Az online változásmenedzsment tréning várható eredményei

 • felismerni a változás folyamat szakaszát és arra megfelelően reagálni
 • képessé lesznek önmaguk és csapatuk hatékony motiválására
 • vezetői tudatossága növekszik
 • tudatosan felkészülnek a kommunikációra
 • munkavállalói elköteleződöttség növekedése a változás irányába

A változásmenedzsment online tréning során alkalmazott módszerek

 • interaktív tréneri prezentáció – max. 25%
 • egyéni, kiscsoportos és nagycsoportos gyakorlatok
 • szituációs és helyzetgyakorlatok

Kérdéseivel, ajánlatkérésével forduljon bizalommal kollégáinkhoz!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809

Tréningek kapcsolódó témákban

Teljesítménymenedzsment online tréning

Teljesítménymenedzsment online tréning

A tréning címe: Teljesítménymenedzsment online tréning
A képzés trénere: Veress Emese
A képzés helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.
A tréning ütemezése: 2 x 4 órás tréning online eszköztárral

Teljesítménymenedzsment tréning onlineAz online teljesítménymenedzsment tréning célja, hogy a résztvevők megismerjék és alkalmazzák azokat az eszközöket és technikákat, amelyek segítségével képesek lesznek a szervezeti stratégiai célokat lebontani egyéni célokra, továbbá objektív mérőszámokkal jellemezni a kollégáik szakmai tevékenységét, ez alapján pedig számukra fejlesztési tervet kidolgozni és nyomon követni. Fejleszti a vezetői önképet, a tudatosságot, az érzelmek felismerését és segíti a konkrét kihívásokon keresztüli fejlődést. A tréning segítséget nyújt abban, hogy a résztvevők jobban megismerjék önmagukat, megtalálják, és tartóssá tegyék önmagukban a motivációt, amivel hatással lehetnek saját és beosztottjaik teljesítményére és összességében az üzleti eredményekre.


Az online teljesítménymenedzsment tréning tematikája

 • a teljesítményt befolyásoló tényezők
 • hatékony visszajelzés szabályai és technikája
 • teljesítményértékelő beszélgetés szakaszai és azok elemei
 • teljesítményértékelés csapdái
 • asszertív kommunikáció
 • motiváció a visszajelzés során
 • teljesítmény értékelésének szempontjai a gyakorlatban
 • a célok kommunikálása
 • személyre szabott célok meghatározása

Kiknek ajánlott az online teljesítménymenedzsment tréning?

Azoknak, akik javítani szeretnének az általuk irányított csapat teljesítményén, akik fejleszteni kívánják a vezetésükre bízott csoport hatékonyságát.

Az online teljesítménymenedzsment tréning várható eredményei:

 • egységesebben és hatékonyabban kommunikálni a teljesítményről
 • elköteleződés a feedback kultúra irányába
 • tudatosan felkészülnek egy-egy visszajelzésre
 • elsajátítják a visszajelzés módjait, technikáit
 • megtanulnak visszajelzést nem csak adni, hanem kapni és kérni is
 • felsővezetői döntések tudatosabb kommunikálása

A teljesítménymenedzsment online tréning alkalmazott módszerei:

 • interaktív tréneri prezentáció – max. 25%
 • egyéni, kiscsoportos és nagycsoportos gyakorlatok
 • szituációs és helyzetgyakorlatok

Az online teljesítménymenedzsment tréninggel kapcsolatos kérdéseivel, ajánlatkérésével keresse bizalommal kollégáinkat!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809

Tréningek kapcsolódó témákban

Prezentációs technikák online tréning

Prezentációs technikák online tréning

A tréning címe: Prezentációs technikiák online tréning
A képzés trénere: Pál Adrienn
A képzés helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.
A tréning ütemezése: 2 x 4 órás tréning online eszköztárral


Prezentációs technikák online tréningA prezentációs technikák online tréning célja az online térben történő nyilvános megszólalások és szakmai prezentációk hatékonyságának növelése, magabiztos kommunikációs eszköztár és stílus elsajátításával.

A prezentációs technikák online tréning 2 fő területen fejleszti a résztvevők kompetenciáját:
Tervezés – hogyan építsem fel a prezentációmat?
Design – milyen módon jelenítsem meg a mondandómat?


A Prezentációs technikák online tréning tematikája

 1. Tervezés
 • Felkészülés:
  • Ki a közönségem?
  • Mi a cél?
  • Mi az üzenet?
 • Kreatív eszközök a tervezéshez
 • A prezentáció tartalmának megtervezése
  • Struktúra - A prezentáció hatásos felépítése
 • Figyelemfelkeltő megnyitási és lezárási technikák
  • Bizonyítékok használata, érveléstechnika
  • A meggyőzés eszközei: logika és érzelmekre apellálás
 1. Design – Vizuális segédeszközök használata
 • Vizualitás az online térben
 • Interaktív megoldások online (tippek, trükkök)
 • ZEN prezentáció alapelvei
 • Grafikonok, folyamatábrák, diagramok bemutatása

Kiknek ajánljuk a prezentációs technikák online tréning elvégzését?

Ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék fejleszteni előadói készségüket, hatékonyabbá tenni üzenetük átadását.

Várható eredmények az online prezentációs tréning után

 • A résztvevők megtanulják, hogy hogyan tervezzenek meg és építsenek fel egy prezentációt, hogy átmenjen az üzenet.
 • Elsajátítják annak képességét, hogy megteremtsék a hitelességüket.
 • A hallgatóság figyelmének megragadásához és fenntartásához szükséges verbális és non-verbális eszközökkel gazdagodnak.
 • Tapasztalatot szereznek az audio-vizuális segédeszközök alkalmazásában, valamint az online térben használható interaktív eszközök használatában.
 • Megtanulják miképpen tehetik a diákat hatásossá.

A prezentációs technikák online tréning során alkalmazott módszerek

 • interaktív tréneri prezentáció – max. 25%
 • egyéni, kiscsoportos és nagycsoportos gyakorlatok
 • szituációs és helyzetgyakorlatok

Online prezentációs tréningünkkel kapcsolatos kérdéseivel, ajánlatkérésével forduljon bizalommal kollégáinkhoz!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809

Tréningek kapcsolódó témákban

Tekintse meg a Soter® Intézménycsoport OKJ-s tanfolyam és Rövid képzés kínálatát is!