A csapatmunka komponensei, avagy egy facilitátor „szentháromsága”

Egy nagyhangú résztvevő kezd túl dominánssá válni a tárgyaláson? Vagy éppen hogy könnyed csevegéssé fajul egy kickoff meeting? Esetleg annyi információ hangzik el, hogy a résztvevők csak kapkodják a fejüket és már csak üres adathalászattá válik a megbeszélés? Ezekkel a tünetekkel könnyedén el tudunk bánni, ha tudatos facilitátorként elemezzük és alkalmazzuk a témacentrikus interakció elvét (TCI modell)!

Cikkünk a csoportműködést és annak hatékony befolyásolását veszi górcső alá; példáink és megoldásaink a legjellemzőbb helyzetekre nyújtanak megbízható válaszokat.

A TCI modellt (témacentrikus interakció elve) Ruth C. Cohn pszichoterapeuta dolgozta ki, ami az egyik legjobban alkalmazható eszköztárat adja a moderátor kezébe. Interakciós modellje szerint az egyén-csoport-feladat trió egyensúlyt alkotó rendszert képez. Egy jól működő TCI háromszöggel leírható folyamat célja a személyiségfejlődés, a feladatorientált munka és a helyes, jól működő kommunikáció.

Az ÉN komponenstci háromszög

A háromszög ÉN részét maguk a résztvevők alkotják. A viselkedésükből fakadó hatások a személyes hatékonyságot és ezzel a csapatmunkánk eredményét befolyásolják.
Ha egy csoportban túl erős ez a tényező, akkor azon kapjuk magunkat, hogy egy-egy személy túl dominánssá válik és a saját érdekei felé kezdi el húzni a többieket.

Példa az ÉN komponens túlsúlyba kerülésére:

Egy résztvevő következetesen csak a maga véleményét érzi megoldásnak. Másokat ugyan meghallgat, de azokat elutasítja, vagy egyszerűen nem veszi figyelembe. A csoport kezdi átvenni a domináns személy véleményét, mielőtt még másokat is meghallgattak volna.

Megoldás:

A facilitátor arra kéri a résztvevőket, hogy mindenki sorban, egyenként mondja el a véleményét. Hangsúlyt helyez az egyén szerepére a csapatban és a csapatmunkától várható eredményre, ugyanannyi felszólalási teret biztosít mindenkinek.

A MI komponens

A rendszer második eleme jelképezi az egyén csapattagként leírható és a teljes csapat viselkedését. A jól működő MI célja, hogy az egyének személyes értékei együttvéve többet jelentsenek, mint azok külön-külön önmagukban. Ezáltal olyan erők keletkeznek, melyek az együttműködést, annak eredményét befolyásolják.

Példa a MI komponens túlsúlyára:

A tárgyalás kezd átmenni baráti beszélgetésbe. A résztvevők egyre kevésbé foglalkoznak már a napirendi pontokkal.

Megoldás:

A személyre szabott, egyéni feladatokat hangsúlyosabbá kell tenni. A facilitátor egyéni értékeket emel ki és rámutat, hogy ezek mely feladatokhoz illenek a legjobban. Elvállalható feladat börzét tart, ahol a résztvevők személyes vállalásokat tehetnek.

facilitálás1

Az AZ komponens

A folyamat során elvégzendő feladatok, tárgyi szempontok összességében merül ki ez az összetevő. Ennek a halmaznak a célja önmaga megoldása, a jól meghatározható, mérhető és ellenőrizhető feladatok teljesítése. A másik két szemponthoz képest ez a komponens sokkal könnyebben irányítható.

Példa az AZ komponens túlsúlyára:

A csoport alig lát ki a munkából, az egyén céljai a háttérbe szorulnak és a csapatmunka akadozik. Bár úgy tűnik, mindenki vészesen dolgozik a kiosztott feladatokon, az eredmények nem ezt tükrözik.

Megoldás:

Ilyenkor az ÉN és a MI komponenseket érdemes erősíteni. Rámutathatunk például az egyes résztvevők személyes értékeire, illetve felpezsdíthetjük a hangulatot humoros és szórakoztató elemekkel.

Egy csapatműködést jól kezelni komoly kihívás, még a legtehetségesebb moderátoroknak is szüksége van készségeik karbantartására és fejlesztésére. Facilitálás tréningünk hatékony eszköztárán keresztül jól alkalmazható technikákat tanulhat és fejleszthet tovább professzionális szinten!