CSR

Hivatalosan mi a CSR?

A Vállalati társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility – CSR) adott vállalat fenntartható kezeléssel kapcsolatos, gazdasági, ökológiai és társadalmi szempontú általános felelősségét írja le. A vállalatok és piacok sokasága a fogalom különböző értelmezéséhez vezet. Általános útmutatóként a Vállalati társadalmi felelősségvállalást az Európai Tanács a következőképpen határozza meg:

„A Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) alapvető fogalom, amelyet azért alakítottak ki, hogy segítsen a vállalatoknak a társadalmi és ökológiai kérdéseket vállalati tevékenységeikbe és az érdekelt felekkel való viszonyukba integrálni.” 

csr

Az Európai Bizottság CSR meghatározásának döntő eleme a fogalom önkéntessége. Kiemeli a CSR alkalmazásának előnyeit és hátrányait.

ELŐNYE: Az önkéntesség alapelve kihangsúlyozza, hogy a CSR-nak felül kell teljesítenie a törvényi előírások betartását. Így a CSR további társadalmi és gazdasági előnyt tesz lehetővé. Továbbá, előnyös, ha a vállalatok maguk dönthetik el, hogy a törvényi előírások betartásán túl hogyan hozható létre egy jobb társadalmi és gazdasági környezet. Ezáltal a vállalatok a CSR-ra szorosan a fő üzleti tevékenységük alapján összpontosíthatnak, és egyedi stratégiát dolgozhatnak ki.

HÁTRÁNYA: A CSR azzal a bírálattal illethető, hogy üres frázis vagy a közönségkapcsolatok „zöldre mosása”, mivel az önkéntes jelleg miatt nincs törvényi kötelezettség a CSR betartására.

Összességében a CSR egy olyan pozitív kezdeményezés, amely mind a munkavállalókat, mind az „utca emberét” akarva-akaratlanul saját környezetében is a társadalmi felelősségvállalásra ösztönzi. Elősegítve ezzel a tudatos életmód kialakulását, amely az embereket erőforrásaik gazdaságosabb felhasználására készteti. Ezáltal ökológiai lábnyomunk csökken és a jövő emberei számára is egy élhetőbb környezetet teremtünk meg a világban.

Mi a CSR a Soter Tréningakadémia számára?

A vállalati társadalmi felelősségvállalás számunkra az önkéntességről szól, olyan célok és elvek felvállalásáról, melyeket magánemberként is vallunk. Célunk, hogy olyan társadalmi, környezeti és szociális értékeket képviseljünk cégként és összetartó szervezetként, mellyel a Soter minden munkatársa egyetért, és amit teljes szívvel képviselni tud.

Vállalatként szeretnénk erős piaci helyzetünkhöz hasonló CSR hátteret és tevékenységet kialakítani, amivel az emberek oktatása, fejlesztése és munkahelyeik szervezeti szintű támogatásán felül további szociális és környezeti elveket tudhatunk magunkénak.

Mit teszünk a társadalmi felelősségvállalásért a Soternél?

A CSR számunkra nem csak egy üres frázis. Eddig is igyekeztünk környezettudatos, egészségtudatos és közösségépítő lépéseket tenni munkatársaink és partnereink érdekében, és a tőlünk telhető legnagyobb mértékben figyelni egy globális érték, a környezet, megóvására. Eredményeink elégedettséggel töltenek el minket, s ugyanakkor további célokat tűzünk ki magunk elé.

Amit eddig megtettünk:

Környezettudatos papírfelhasználás

 • A Soternél odafigyelünk arra, hogy ne nyomtassunk ki felesleges e-maileket, elektronikusan is kezelhető dokumentumokat. Igyekszünk elektronikus formában tárolni minden olyan dokumentumot, melynek papír formátumú tárolását nem kötelezi jogszabály.
 • A prezentációkat és bemutatókat igyekszünk elektronikus formában elkészíteni és átadni ügyfeleinknek.
 • Minden évben egyre korábban (augusztus elején) érjük el azt a pontot, hogy a Föld tartalékait kezdjük el felélni. Ezért különösen hangsúlyosnak tartjuk, hogy apró részletekben is, legyen szó akárcsak a papírfelhasználásról, tudatosabbak legyünk, csökkentsük fogyasztásunkat.

Egészségfejlesztés

 • Csapatépítő napot tartunk munkatársainknak olyan programokkal, melyek az egészséges életmódra buzdítják a dolgozókat.
 • Soter Fitness Akadémia: munkaidő utáni kedvezményes díjú sportlehetőséget biztosítunk dolgozóinknak (edzőterem, csoportos órák, jóga és fitness a mindennapi stressz levezetéséhez).
 • Soter Egészségközpont: Tevékenységünk fókuszában az egészség mint legfőbb érték áll, s mint ilyen, minden korosztály számára kiemelt fontossággal bír. Gyermekeink egészségtudatossága és helyes életvezetési ismeretei éppoly fontosak, mint a felnőtt korosztály egészségmegőrző képessége. Különösen fontosnak tartjuk a szervezet értékközvetítő szerepét. Egy vállalat, egy civil egyesület, egy önkormányzat, vagy egy iskola óriási felelősséggel bír ezen érték(ek) közvetítésében. Hisszük, hogy egyéni testi és mentális egészségünk a saját kezünkben van, mely a saját és gyermekeink jövőjét is döntően meghatározza.
 • Így mind kollégáink, mind partnereink körében törekszünk arra, hogy mentális, lelki és fizikai egészségük megőrzésében segítsük őket.

Energiahatékonyság és élhető munkahely kialakítása

 • Minden nyáron különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy munkakörnyezetünket megújítsuk. A felújításokat a környezettudatosság és az épület műemlékvédelmi előírásainak megfelelően végezzük folyamatosan.
 • A Teréz körúton álló négyemeletes épületet olyan szigeteléssel láttuk el, mely egyaránt óvja a dolgozókat és a tanulókat a körúton tapasztalható zajszennyezéstől és biztosítja az épület gazdaságos hőháztartását.
 • A felújítás során lefedtük a belső udvar tetejét, így a teljes épületet leszigeteltük, ezzel párhuzamosan pedig egy minden időben használható, fedett közösségi teret alakítottunk ki a korábbi nyitott udvar helyett. Így amellett, hogy csökkentettük a hőveszteséget télen, nyáron pedig a hűtésre fordított energiát, teret tudunk biztosítani a közösségek számára is.
 • Az épület műemlékvédelme miatt olyan szigetelést alkalmaztunk, mely nemcsak funkciójában működik az elvárásokon felül, de esztétikai szempontból is kiemeli az épületet az utca látképéből.
 • A belső udvaron olyan zöld környezetet alakítottunk ki, mely a dolgozókra és hallgatókra egyaránt megnyugtatóan hat és frissíti a levegőt.
 • A berendezések karbantartását rendszeresen és tervszerűen végzik a gazdaságos és környezetkímélő üzemeltetés megvalósítása érdekében (pl. energiatakarékos izzók, informatikai eszközök zajcsökkentése, hőkibocsátás csökkentése).

Társadalmi felelősségvállalás

 • A Soter Intézménycsoportnál több alkalommal adományoztunk olyan egyesületeknek, melyek a beteg gyermekek gyógyulását tűzték ki célul. Az oktatást és a fiatalok fejlesztését szolgáló intézményként valljuk, hogy a gyermekeké a jövő, és minden gyermeknek biztosítani kell a gyógyulást és a reményt.

A Soter Intézménycsoportnál a jövőben is globálisan fogunk gondolkodni, az üzleti profiton túl olyan értékeket képviselve, melyek haszna talán nem előre kiszámolható, nem mérhető, de mi hiszünk abban, hogy jelen van. A megkezdett folyamatokat tudatosan építjük tovább, és olyan értékeket képviselünk kimondva is, melyeket mindig is akartunk, és képviseltünk is, csak kimondatlanul.

 

CSR témában hívható kontaktunk a Soter Intézménycsoportnál:

Pocsai Attila
ügyvezető

Soter Egészségfejlesztési Nonprofit Kft.
1073 Budapest, Dohány u. 98.

Tel.: +36 1 887 2375
Fax: +36 1 887 2324
Mobil: +36 30 261 8743
pocsai.attila@soterline.hu

Soter-egszsegkozpont_logo

 

 

 

 

www.soter-egeszsegkozpont.hu
www.soter.hu
www.palyazatiakademia.hu