Nagyvállalat, Konvergencia

Módosult a beadási határidő: 2018. március 20. (kedd) 10.00h

Változások jegyzéke


Megjelent a GINOP 6.1.5 – 17. pályázat végleges verziója (02.14.), amely a munkavállalók képzését támogatja. A pályázatot a Konvergencia Régióra írták ki.

Szervezzen tréningeketOKJ képzéseketinformatikai és nyelvi képzéseket munkavállalói részére, akár 100 %-os támogatással!

A főbb változásokat IDE KATTINTVA érheti el. A teljes pályázati felhívást ITT tudja letölteni.

Ha velünk pályázik, 24 PLUSZ PONTOT nyer velünk. Részletek…

Hand with pen over application form

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.


Pályázati összeg

10-100 millió Ft, de függ a munkavállalói létszámtól.

Rendelkezésre álló forrás: 18.520.000.000 Ft (változás)


Támogatás intenzitás

 • 100% (De minimis kerettől függően)
 • Amennyiben vállalkozása “de minimis keretét” kimerítette, a következő intenzitással kell számolni:
  • Képzési támogatási kategória esetében: 50%
  • Képzési támogatás – Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén: 60%

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap.


Támogatható tevékenységek

 • Képzések lebonyolítása belső képzésként (max. 20%) vagy vásárolt szolgáltatásként, illetve saját teljesítésben;
 • Képzéshez kapcsolódóan előzetes tudásmérés, képzést követő elégedettségmérés;
 • Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmaimegvalósító(k) alkalmazása, biztosítása.
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
 • Munkahelyi mentor alkalmazása

Támogatható képzések

 • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések;
 • Nyelvi képzések: kombinált nyelvi képzés, illetve egyéb nyelvi képzés – maximum 15 % (változás)
 • Egyéb szakmai képzés (pl. informatika): olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul és nem a 16. pont szerinti hatósági jellegű képzés (pl. informatikai képzések);
 • Egyéb képzés (pl. tréning): olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához
 • a Felnőttképzési törvény (Fktv.) hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b) h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések) (pl. hatósági képzések)

Egy képzés minimum időtartama 20 óra. A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. A támogatást igénylőnek a képzések 80%-át külső képzésként (vagy saját teljesítésben) szükséges megvalósítania.


Beadás

2018. március 20. 10.00 – 2018. december 3. 12.00


Pontozás

Figyelem, a pontozó táblázatban változtatások vannak (18.02.14.)

Ha velünk pályázik, 24 PLUSZ PONTOT nyer velünk. Részletek…


Fontos változások kiemelve (teljesség igénye nélkül)

 • A rendelkezésre álló forrás 66,46%-a a felhívásban megjelölt, nagy munkaerő-tartalékkal rendelkező megyékben megvalósuló fejlesztések támogatását szolgálja.
 • A képzésbe vont saját munkavállalók legalább 10%-os mértékéig külső munkavállaló bevonása kötelező az alábbi célcsoportokból:
  • bevonást megelőző 12 hónapban igazoltan volt közfoglalkoztatott vagy
  • legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső vagy
  • egyéb munkavállalási korú inaktív személyek.
 • A 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások esetében lehetővé válik, hogy konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújtsanak be.
 • A képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő költséget, valamint a 4000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat;
 • Olyan munkavállalók vonhatóak be a támogatott képzésekbe, akik bruttó munkabére nem haladja meg a 405 459 Ft-ot, azzal, hogy a képzésbe vont saját munkavállalók 10%-ának mértékéig olyan munkavállalók is bevonhatóak a támogatott képzésekbe, akik bruttó munkabére nem haladja meg a 600.000 Ft-ot.
 • A képzések megvalósításának nyomon követése érdekében részletezésre került azon előírás, hogy képzésekről képzési irányonként és csoportonként egyidejű, a képzés teljes időtartamára kiterjedő mozgóképet vagy óránként fényképfelvételt és hanganyagot szükséges rögzíteni.

Képzőkre vonatkozó változások

A kiválasztott képző szervezetek esetében plusz pontot kapnak azok a pályázók, akik olyan képzőt választanak, mely:

 • Képzőintézmény sikeressége – A legutolsó lezárt 3 üzleti évben a külső képzőintézmény árbevétele meghaladja  az összesen 300 millió forintot és az üzemi, üzleti tevékenység eredménye pozitív.
 • Képzőintézmény tapasztalata – minimum 5 éve működő külső képzőintézmény alkalmazása

A Soter-Line Kft. mind a két feltételnek megfelel.

A főbb változások teljes listáját IDE KATTINTVA érheti el.


Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:

 • nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és;
 • rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és;
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;
 • a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult
 • a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet (változás)

Jogi forma szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
121 Szociális szövetkezet
122 Takarék- és hitelszövetkezet
123 Iskolaszövetkezet
124 Agrárgazdasági szövetkezet
126 Biztosító szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)


Ajánlatkérés, érdeklődés

Amennyiben a pályázat felkeltette érdeklődését, keressen minket elérhetőségeinken, készséggel állunk rendelkezésére. A pályázatokat komplex módon kezeljük, Partnereink segítségére tudunk lenni a képzések nyújtásában, a pályázatírásban, és a teljes projektmenedzsmentben.

Ormosi Bonifác Kincses Szilvia Katona Gábor Gáspár Zsóka
info@treningakademia.hu info@treningakademia.hu info@treningakademia.hu info@treningakademia.hu
+36 1 887 2375 és
+36 30 260 3825
+36 1 887 2311 +36 1 887 2317 +36 1 887 2326
Tréningszervező Tréningszervező
menedzser
Tréningszervező Tréningszervező