IPAR 4.0 felkészítő képzés – 1. modul: Az IPAR 4.0 rendszer, hatékonyságnövelés, a kialakítás feltételei

A képzési modul célja, hogy a szervezetekkel megismertesse az IPAR 4.0 fogalmát és céljait, hogy a szervezetek fel tudják mérni, milyen lehetőségeik lennének automatizálás terén, ehhez milyen változtatások lehetnek szükségesek, s milyen humánerőforrás-átszervezés, -átképzés válhat szükségessé.

A modul célja, hogy mindezek alapján a szervezetek képesek legyenek versenyképességük növelésére.

Kiemelt hangsúlyt kap a modul során a munkaerő átképzése, magasabb szintű munkákba történő bevonásának szükségessége.

A modul témakörei

IPAR 4.0 - alapfogalmak

 • Ipari trendek, változások, a jövő kihívásai és lehetőségei 
 • Az IPAR 4.0. jelentése és elemei
 • Interaktív tréneri prezentáció
 • Automatizálás a versenyképesség növelésének érdekében
 • Az eszközök hálózatba kapcsolása 
 • Esettanulmány és interaktív tréneri prezentáció
 • Okos gyár - A fizikai és virtuális valóság összekapcsolása 
 • BIG Data 
 • A munkaerő szerepe, átképzés szükségessége

IPAR 4.0 rendszerek felépítése és működése

 • Az IPAR 4.0. rendszerek felépítése és működése 
 • Technológiai platformok, SCADA 
 • Az IPAR 4.0. lehetőségei, megoldások
 • Esettanulmányok 
 • Ember - gép interface
 • A munkaerő szerepe, átképzés szükségessége

Hatékonyságnövelés

 • Rugalmasság, gyorsaság, hatékonyság 
 • Értékáram optimalizáció 
 • Döntés és problémamegoldás
 • Egyéni gyakorlat és interaktív tréneri prezentáció

Az IPAR 4.0. kialakításának alapfeltételei

 • Lean szemlélet, alapelvek ismerete
 • Folyamat és rendszerszemlélet 
 • Önelemző kérdőív kitöltése és elemzése
 • Mérés, adatgyűjtés, szenzorok 
 • Valós idejű online adatgyűjtés és -elemzés 
 • Technikai feltételek megteremtése
 • Szervezeti feltételek meglétének átgondolása
 • Vizualizáció, átláthatóság, 5S elemek
 • Esettanulmány és interaktív tréneri prezentáció
 • Az információbiztonság kérdése
 • Lehetséges kockázatok és kezelésük
 • Kiscsoportos munka, nagycsoportos feldolgozás
 • A munkatársak felkészítése az IPAR 4.0. környezetre 

A modul időtartama

A modul terjedelme: 20 óra
Elméleti órák száma: 10 óra
Gyakorlati órák száma: 10 óra

Ajánlatkérés, érdeklődés

Ajánlatkérésével, érdeklődésével kapcsolatban keresse bizalommal kollégáinkat!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809