Kommunikációs tréning, asszertív kommunikáció

Az asszertivitás olyan ön- és érdekérvényesítő kommunikáció, amelyben a másik fél érdekeit, céljait is maximálisan figyelembe vesszük. Az asszertivitás lényegében olyan kommunikációs vagy még inkább kapcsolati modell, amelynek lényege a nyitottság, az őszinteség. Annak készsége, hogy verbálisan és non-verbálisan egyaránt közölni tudjuk saját pozitív és negatív érzelmeinket, gondolatainkat és érzéseinket anélkül, hogy szükségtelen szorongást vagy bűntudatot tapasztalnánk, vagy megsértenénk mások méltóságát. A felelősség vállalása azért, ami az életben velünk történik. Ennek elsajátítását támogatja a kommunikációs tréning.

Kommunikációs tréning, asszertív kommunikáció

A Kommunikációs tréning célja

 • az érdekérvényesítő készség erősítése
 • saját véleményünk képviselete
 • aktív hallgatás és mások véleményének befogadása
 • meggyőzés, érdekeink képviselete
 • nyertes-nyertes kommunikációs helyzetek kialakítása
 • különböző kommunikációs helyzetek sajátosságainak megértése, és a különböző helyzeteknek, illetve partnereknek leginkább megfelelő kommunikációs eszközök alkalmazása
 • nemet mondás elsajátítása
 • konfliktusos helyzetek kezelése asszertív módon
 • agresszív és behódoló technikákon kívüli kommunikációs lehetőségek megismerése és elsajátítása

A tréning pontos célját Önökkel egyeztetve határozzuk meg minden esetben!


Lehetséges témakörök

 • A kommunikáció mibenléte a hétköznapokban
 • A kommunikáció fajtái és szintjei
 • Kommunikációs törvények
 • Az asszertivitás modell interaktív bemutatása
 • Az agresszív, passzív, asszertív kommunikáció
 • A passzív kommunikáció okai, viselkedéses jellemzői, hatása
 • Az agresszív kommunikáció okai, viselkedéses jellemzői, hatása
 • Az asszertivitás hasznossága/jelentősége a magán és üzleti szférában
 • Az asszertív kommunikáció működése, eredménye

Módszerek a tréning során

Integrált tréningmódszer, amelynek elemei a következők:

 • Egyéni, páros feldolgozások
 • Tesztek, kérdőívek
 • Szituációs gyakorlatok
 • Helyzetgyakorlatok
 • Videotechnika
 • Kis- és nagycsoportos műhelymunka (brainstorming, elemzés, értékelés)
 • Kompetenciafejlesztési modul
 • Interaktív tréneri prezentáció, elméletek rövid bemutatása

Szolgáltatásunk tartalma az Asszertív kommunikáció tréning esetében

1. Az asszertivitástréning során elsőként felmérjük az igényeket. Ennek érdekében

 • Interjúzunk a HR vezetővel (képzésekért felelős vezetővel)
 • Interjúzunk a tréningprogramon résztvevők egy szűkebb csoportjával
 • Interjúzunk a vezetéssel, hogy átlássuk a fejlesztési program mögötti célt, hogy mit szeretne elérni a szervezet a tréningprogram(ok) által
 • Online tesztek, mérések elvégzésére is van lehetőség

2. Az igények felmérést követően cégre szabott programot alakítunk ki:

 • cégre szabott feladatok és gyakorlatok
 • munkafüzet elkészítése
 • forgatókönyv kialakítása

3. A tréning megtartását követően

 • írásos összefoglalót készítünk a tréningen tapasztaltakról, az elért eredményekről
 • az összefoglalót csoport szinten fogalmazzuk meg
 • az összefoglaló mellett megfogalmazzuk további fejlesztési javaslatainkat
 • visszajelzést adunk a leírtakról, s ez alkalommal tudunk választ adni a további felmerülő kérdésekre

Ajánlatkérés, érdeklődés

Ajánlatkérésével, érdeklődésével kapcsolatban keresse bizalommal kollégánkat!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809