Mediáció – konfliktuskezelés tréning

A mediáció célja

Mediáció-konfliktuskezelés tréningA mediáció (közvetítés) egy olyan vitarendezési eljárás, amelynek során két, egymással vitában álló fél egy harmadik semleges fél, a mediátor segítségével rendezi konfliktusát.

A mediátor feladata, hogy kérdéseivel feltárja a felek mögöttes igényeit és érdekeit, a közös pontokat, valamint, hogy mindvégig biztosítsa a felek közötti hatékony és együttműködő kommunikációt. Segítségével a felek olyan megoldást találhatnak a kialakult helyzetre, amely mindannyiuk számára megfelelő. A sikeres mediáció megállapodással zárul, de hatása gyakran túlmutat azon és a felek a későbbiekben is kielégítő kapcsolatot tudnak egymással fenntartani.

A felek részvétele a mediációs folyamatban önkéntes. A mediátor nem dönt a felek konfliktusában, nem ad tanácsot és nem is befolyásolja őket; a mediátor pártatlansága alapvető fontosságú a sikeres vitarendezésben. A mediáció során elhangzottakra mediátori titoktartás vonatkozik, és a felek csak annyi információt osztanak meg a folyamat során, amennyit szeretnének.

Mediációs eljárást számos területen alkalmaznak permegelőző céllal is (pl. büntetőügyi mediáció, válási és családi mediáció, iskolai mediáció, gazdasági és munkahelyi mediáció). A jogi eljárással szemben a mediáció lényegesen gyorsabb és költségkímélőbb folyamat. További előnye, hogy a felek maguk alakítják ki az együttműködés keretét, így nem fordulhat elő, hogy olyan döntés születik, amellyel valamelyik fél nem ért egyet.

A mediáció folyamata

 • A mediáció viszonylag rövid, általában néhány alkalmas folyamat, de akár egyetlen alkalom is elég lehet a vita rendezéséhez. Egy alkalom jellemzően maximum három órát jelent.
 • A mediáció fókusza a jelen és a jövő, tehát nem a megtörtént események alapos vizsgálatával, hanem a közös kapcsolódási pontok megtalálásával és a jövőbeli együttműködés kereteinek kialakításával foglalkozunk.
 • A mediációs folyamatot egy vagy két mediátor is vezetheti.
 • A mediációs folyamat első lépéseként előkészítő beszélgetésekre kerülhet sor, ahol a mediátor külön-külön beszél a felekkel. Ezt követően a felek közös megbeszélésen vesznek részt. A folyamat során ugyanakkor akár a mediátor, akár a felek kérhetnek különtárgyalást, ha úgy látják, hogy ez vinné előbbre az ügyet.
 • A folyamat elején a felek külön-külön ismertetik a helyzetet a saját nézőpontjukból, majd a mediátorral együtt összegyűjtik a releváns témákat, megvitatják azokat, ötletelnek, javaslatokat tesznek, a mediátor segítségével álláspontjaikat közelítik egymáshoz, végül megegyeznek egymással.
 • A mediátor a folyamat egésze során figyel arra, hogy mindkét fél érdekelt-e a megegyezésben, képesek-e saját érdekeiket képviselni és felelősséggel vállalásokat tenni, nyitottak-e a másik meghallgatására. Ekkor születhet csak olyan megállapodás a folyamat végén, ami valóban segíti a felek együttműködését. Ha a mediátor úgy látja, hogy ezek a feltételek nem teremthetőek meg (vagyis az ügy nem mediálható), akkor nem vállalja a folyamat vezetését, de akár menet közben is megszakíthatja a mediációt és a feleknek más lehetőséget javasolhat konfliktusuk rendezésére.

Várható eredmények

 • A mediációban résztvevő személyek vagy csoportok konfliktusa rendeződik, kommunikációjuk és együttműködésük várhatóan hosszabb távon is javul.
 • Míg egy konfliktus elhúzódása sok idő- és energiaveszteséggel járhat, a vitarendezést követően a felek képesek újra a céljaikra fókuszálni, így erőforrásaik hatékonyabban hasznosulhatnak.
 • A felek közötti sikeres mediáció hozzájárul a közvetlen és tágabb környezet légkörének javulásához, a motiváló szervezeti kultúra megteremtéséhez, ami valamennyi munkatárs elköteleződésére és teljesítményére pozitívan hat.

Mediáció - konfliktuskezelés tréning munkahelyi csapat

Milyen helyzetekben ajánljuk a munkahelyi mediációt?

Munkahelyi mediációt ajánlunk azokban a munkahelyi konfliktusos helyzetekben, amikor jól körülhatárolható, hogy kik a konfliktusban érintett felek, és amikor a konfliktus jellege vagy mélysége miatt a vita önálló rendezésére tett kísérlet korábban nem vezetett eredményre. Ilyen helyzetek lehetnek:

 • Két személy (vezető-vezető, vezető-munkatárs, munkatárs-munkatárs) közötti konfliktus
 • Két szervezeti egység közötti konfliktus

Ha egy csapat tagjainak együttműködési kompetenciáit szeretnénk fejleszteni, de konkrét fennálló konfliktushelyzet nincs, vagy az nem két félhez kötődik, akkor mediáció helyett más módszereket érdemes választani (pl. tréning, coaching, team coaching).

Petró Zsuzsa Ágnes – mediátor, tréner, team coach, tanácsadó

Petró Zsuzsa Ágnes tréner, mediátor

Kiemelt szakterületei:

 • mediáció (közvetítői igazolványszám: K001496)
 • konfliktuskezelés
 • erőszakmentes kommunikáció (EMK)
 • együttműködés-fejlesztés
 • kommunikáció-fejlesztés
 • közösségerősítés és agresszió-megelőzés
 • szervezeti bizalomépítés
 • önismeret

Főbb referenciái:

 • Budapest Bank (GE)
 • HiSchool szakmai közösség
 • Együttérző nevelés szülői közösség
 • További tapasztalatok különböző szektorokban: multinacionális és magyar nagyvállalatok, KKV-k, nonprofit-szféra, oktatás

Ajánlatkérés, érdeklődés

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809