Pályázati lehetőség – GINOP PLUSZ-3.2.1-21

Február 15-én indul a korábbiaknál sokkal kedvezőbb feltételekkel a Ginop plusz 3.2.1-21. képzési pályázat II. üteme!

Továbbra is az ország egész területéről (Így Pest megyéből és Budapestről is!) lehet pályázni, és lényeges módosítás, hogy a KKV-k 50 millió helyett akár már 75 millió, a nagyvállalatok pedig 100 millió helyett már 150 millió forintos támogatáshoz is juthatnak.

Ebben az ütemben a rendelkezésre álló forrás 15 Mrd Ft.

A jelenlegi munkaerőpiaci viszonyok megnehezítik, hogy a cégek megfelelően képzett munkavállalókat találjanak. Ebben a helyzetben kiemelt jelentőségű, hogy a vállalkozások az új, rendkívül kedvező módosításokkal egyedülálló lehetőséget kapnak munkaerő fejlesztésre.

A kiesett munkaidőre bértámogatás igényelhető!

Engedélyezett tréningjeinket IDE KATTINTVA találja.

A GINOP plusz 3.2.1-21 pályázat célja

A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a korszerű munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Ennek érdekében a munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján támogatást kaphatnak.

Az újranyitott GINOP plusz 3.2.1-21 pályázatot az alábbi új feltételekkel írták ki:

 • A képzések online oktatással is megvalósíthatók
 • Elszámolhatóvá vált a projekt előkészítése és a projektmenedzsment költségei
 • Magasabbak a támogatások összegeinek felső határai, emelkedtek a létszámok és óradíjak, és könnyebben teljesíthetők az indikátorok
 • A KKV-k max. 75 millió forintos, a nagyvállalatok max. 150 millió forintos támogatásra pályázhatnak
 • Lehetőség van előleg lehívására
 • Fontos, hogy aki esetleg kimaradna a pályázati keretből, annak sem kell csüggednie, mert a 2021-27-es uniós fejlesztési ciklusban összesen 66,5 milliárd forint áll rendelkezésre céges képzésekhez!

Amit érdemes tudni a GINOP plusz-3.2.1-21 képzési pályázatról:

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Mikro- kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok Magyarország teljes területén (Budapest sem kivétel!)

Támogatott vállalkozások:

 • Kettős könyvvitel vezető gazdasági társaságok
 • Mikro-, kis és középvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
 • Nagyvállalatok, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt, teljes üzleti évvel

Az igénylőnek rendelkeznie kell önerővel, nem lehet köztartozása, nem állhat felszámolás alatt. Ugyanazon vállalkozás többször is benyújthat támogatási kérelmet képzések megvalósítására, amennyiben a korábbi igénylési körben támogatott képzések megvalósultak, és a záró elszámolást benyújtotta.

A GINOP plusz 3.2.1-21 pályázatok benyújthatóak önálló és együttes kérelemként is.

Ennek megfelelően kétféle kérelem benyújtására van lehetőség:

 • önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést,
 • együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések.

Mire igényelhető támogatás?

 • projekt előkészítés
 • képzések
 • képzésben töltött időre eső bértámogatás
 • projektmenedzsment
 • szakmai megvalósítók

A támogatás:

 • Az egy főre jutó maximálisan elszámolható képzési költség 250 000 Ft, ami maximálisan 350.000 Ft/főre növelhető, amennyiben a továbbadott támogatás mértékének növeléséhez kapcsolódó indikatív feltételeket teljesíti.
 • A támogatás összege nagyvállalatok esetén maximum 150 millió Ft, KKV-k esetén maximum 75 millió Ft.
 • A támogatás mértéke nagyvállalatoknál 50%, mikro- és kisvállalkozásoknál 70%, középvállalkozások esetében pedig 60%.

Előleg: Kizárólag a képzési támogatás esetében igényelhető előleg. Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a képzések megvalósítására megítélt támogatás 100%-a lehet.

A benyújtás időszaka: 2022. február 15. - 2022. augusztus 31.

Keretösszeg: 66,5 Mrd Ft.

Pályázati forrás: A vállalkozások részére továbbadott támogatásokra ebben az ütemben 15 Mrd Ft forrás áll rendelkezésre

A GINOP plusz-3.2.1-21 pályázattal támogatható képzések:

 • Szakmai ismeretre irányuló képzés: Olyan képzések, amelyek szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamilyen foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
 • IKT (információs és kommunikációs technológiákra) irányuló képzés: Olyan képzés, amely digitális technológia alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére és fejlesztésére irányul. Többek között ide lehet sorolni az irodai szoftverek használatával kapcsolatos képzéseket, a CNC programozási ismereteket vagy a Java programnyelvet oktató képzéseket.
 • Nyelvi képzés: A nyelvtudás és nyelvvizsga megszerzéséhez szükséges ismeretek, képességek elsajátítása nyelvi tanfolyamokon keresztül.
 • Soft skill képzések (pl. együttműködésfejlesztés, kommunikáció, munkavégzési hatékonyság, vezetők fejlesztése): a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére vagy fejlesztésére irányuló képzés, ami ágazattól, szakmától független. Ilyenek pl. a kommunikációs képzések, a vezetői készségek fejlesztését célzó tanfolyamok vagy a projekt alapú csapatmunka képzés.

Képzési forma:

 • kontaktórás
 • online
 • távoktatás
 • zárt rendszerű távoktatás

A képzés minimum időtartama: 16 óra

A támogatás igényléséhez fontos feltétel, hogy az KKV-k esetében minimum 3, a nagyvállalatok esetében minimum 8 fő képzése szükséges!

Pályázati hirdetmény: Ginop Plusz 3.2.1-21 képzési pályázat hirdetmény pdf


Ajánlatkérés, érdeklődés

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
Sarkadi Réka
Tréningszervező
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2317