Pályázati lehetőség – GINOP PLUSZ-3.2.1-21

2023. július 31-ig hosszabbították meg a lehetőséget a vállalkozások számára, hogy a GINOP PLUSZ-3.2.1-21 kódszámú pályázati felhívás keretein belül munkahelyi képzési programot valósíthassanak meg vissza nem térítendő támogatás segítségével.

Továbbra is az ország egész területéről (Így Pest megyéből és Budapestről is!) lehet pályázni, és lényeges módosítás, hogy a KKV-k 50 millió helyett akár már 75 millió, a nagyvállalatok pedig 100 millió helyett már 150 millió forintos támogatáshoz is juthatnak.

Ebben az ütemben a rendelkezésre álló forrás 15 Mrd Ft.

A jelenlegi munkaerőpiaci viszonyok megnehezítik, hogy a cégek megfelelően képzett munkavállalókat találjanak. Ebben a helyzetben kiemelt jelentőségű, hogy a vállalkozások az új, rendkívül kedvező módosításokkal egyedülálló lehetőséget kapnak munkaerő fejlesztésre.

A kiesett munkaidőre bértámogatás igényelhető!

A pályázatban elérhető tréningjeinket és képzéseinket IDE KATTINTVA találja.

A GINOP plusz 3.2.1-21 pályázat célja

A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a korszerű munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Ennek érdekében a munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján támogatást kaphatnak.

Az újranyitott GINOP plusz 3.2.1-21 pályázatot az alábbi új feltételekkel írták ki:

 • A képzések online oktatással is megvalósíthatók
 • Elszámolhatóvá vált a projekt előkészítése és a projektmenedzsment költségei
 • Magasabbak a támogatások összegeinek felső határai, emelkedtek a létszámok és óradíjak, és könnyebben teljesíthetők az indikátorok
 • A KKV-k max. 75 millió forintos, a nagyvállalatok max. 150 millió forintos támogatásra pályázhatnak
 • Lehetőség van előleg lehívására
 • Fontos, hogy aki esetleg kimaradna a pályázati keretből, annak sem kell csüggednie, mert a 2021-27-es uniós fejlesztési ciklusban összesen 66,5 milliárd forint áll rendelkezésre céges képzésekhez!

Amit érdemes tudni a GINOP plusz-3.2.1-21 képzési pályázatról:

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Mikro- kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok Magyarország teljes területén (Budapest sem kivétel!)

Támogatott vállalkozások:

 • Kettős könyvvitel vezető gazdasági társaságok
 • Mikro-, kis és középvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
 • Nagyvállalatok, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt, teljes üzleti évvel

Az igénylőnek rendelkeznie kell önerővel, nem lehet köztartozása, nem állhat felszámolás alatt. Ugyanazon vállalkozás többször is benyújthat támogatási kérelmet képzések megvalósítására, amennyiben a korábbi igénylési körben támogatott képzések megvalósultak, és a záró elszámolást benyújtotta.

A GINOP plusz 3.2.1-21 pályázatok benyújthatóak önálló és együttes kérelemként is.

Ennek megfelelően kétféle kérelem benyújtására van lehetőség:

 • önálló kérelem: a pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg egy vagy több, belső vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló „külső” képzést,
 • együttes kérelem: együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállító(k) munkavállalóinak közös képzését tartalmazza. Az ilyen kérelemben foglalt képzések is lehetnek belső, vagy vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések.

Mire igényelhető támogatás?

 • projekt előkészítés
 • képzések
 • képzésben töltött időre eső bértámogatás
 • projektmenedzsment
 • szakmai megvalósítók

A támogatás:

 • Az egy főre jutó maximálisan elszámolható képzési költség 250 000 Ft, ami maximálisan 350.000 Ft/főre növelhető, amennyiben a továbbadott támogatás mértékének növeléséhez kapcsolódó indikatív feltételeket teljesíti.
 • A támogatás összege nagyvállalatok esetén maximum 150 millió Ft, KKV-k esetén maximum 75 millió Ft.
 • A támogatás mértéke nagyvállalatoknál 50%, mikro- és kisvállalkozásoknál 70%, középvállalkozások esetében pedig 60%.

Előleg: Kizárólag a képzési támogatás esetében igényelhető előleg. Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a képzések megvalósítására megítélt támogatás 100%-a lehet.

A benyújtási időszak lezárul: 2023. július 31.

Keretösszeg: 66,5 Mrd Ft.

Pályázati forrás: A vállalkozások részére továbbadott támogatásokra ebben az ütemben 15 Mrd Ft forrás áll rendelkezésre

A GINOP plusz-3.2.1-21 pályázattal támogatható képzések:

 • Szakmai ismeretre irányuló képzés: Olyan képzések, amelyek szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamilyen foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
 • IKT (információs és kommunikációs technológiákra) irányuló képzés: Olyan képzés, amely digitális technológia alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére és fejlesztésére irányul. Többek között ide lehet sorolni az irodai szoftverek használatával kapcsolatos képzéseket, a CNC programozási ismereteket vagy a Java programnyelvet oktató képzéseket.
 • Nyelvi képzés: A nyelvtudás és nyelvvizsga megszerzéséhez szükséges ismeretek, képességek elsajátítása nyelvi tanfolyamokon keresztül.
 • Soft skill képzések (pl. együttműködésfejlesztés, kommunikáció, munkavégzési hatékonyság, vezetők fejlesztése): a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére vagy fejlesztésére irányuló képzés, ami ágazattól, szakmától független. Ilyenek pl. a kommunikációs képzések, a vezetői készségek fejlesztését célzó tanfolyamok vagy a projekt alapú csapatmunka képzés.

Képzési forma:

 • kontaktórás
 • online
 • távoktatás
 • zárt rendszerű távoktatás

A képzés minimum időtartama: 16 óra

A támogatás igényléséhez fontos feltétel, hogy az KKV-k esetében minimum 3, a nagyvállalatok esetében minimum 8 fő képzése szükséges!

Pályázati hirdetmény: Ginop Plusz 3.2.1-21 képzési pályázat hirdetmény pdf


Ajánlatkérés, érdeklődés

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
Sarkadi Réka
Tréningszervező
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2317