LEAN menedzsment tréning

LEAN menedzsment tréning

A tréning címe: LEAN menedzsment tréning
Képzési idő: 60 óra
Maximális csoportlétszám: 20 fő
Engedélyezési szám: E-000201/2014/D008


A program célja a LEAN vállalatirányítási filozófia és LEAN eszköztár megismertetése, hogy a résztvevők az oktatás során ismerjék meg a LEAN kialakulását, főbb szereplőket, ismerjék meg a módszer irányítási, filozófiai hátterét, valamint kapjanak képet a módszerekről. Néhány módszer részletesebb ismertetése is megtörténik, valamint egy szimulációs gyakorlat során gyakorlatban is kipróbálhatják a módszerek alkalmazását.

Cél emellett, hogy a résztvevők a program során kapjanak átfogó képet a bevezetés menetéről és a változásmenedzsment alapjairól.

A részvételi díj tartalmazza a folyamatos kávészüneti bekészítésben fogyasztható pogácsa, ásványvíz és kávé árát.


Kiknek ajánlott a LEAN menedzsment tréning?

Az oktatás általános jellege miatt iparági korlátozása nincs. Javasolható bármely ipari, szolgáltató szektorban dolgozó cég, illetve az államigazgatási szektor olyan vállalatainak munkavállalói számára, melyek

 • a jövőben a folyamatfejlesztéssel aktívan kívánnak foglalkozni
 • a folyamatfejlesztéssel már foglalkoznak, de ismereteiket szeretnék elmélyíteni

a használt módszerek mellé új módszereket szeretnének megismerni és bekapcsolni.

A LEAN menedzsment tréning témakörei:

 1. modul: LEAN kialakulása, a vevő és érték fogalma
 2. modul: A LEAN - eszköztár
 3. modul: A LEAN - átalakulás
Ipar 4.0 felkészítő képzés

Ipar 4.0 felkészítő képzés

A tréning címe: Ipar 4.0 felkészítő képzés
Képzési idő: 30 óra
Maximális csoportlétszám: 25 fő
Engedélyezési szám: E-000201/2014/D


Ipar 4.0 felkészítő képzés

A képzés célja a hazai innovatív iparfejlesztés, az IPAR 4.0 alkalmazások bevezetése, elősegítése. A képzés erről nyújt bevezető, általános tájékozódást az érdeklődő résztvevőknek. A  szervezetekkel megismerteti az IPAR 4.0 fogalmát és céljait, hogy a szervezetek fel tudják mérni, milyen lehetőségeik lennének az automatizálás terén, ehhez milyen változtatások lehetnek szükségesek, és milyen humánerőforrás-átszervezés, -átképzés válhat szükségessé.

Cél továbbá az általános tájékoztatás IPAR 4.0 területen, hogy a szervezetek átlássák az automatizáláshoz szükséges lépéseket, időtartamot, költségtervezést, stb.

A részvételi díj tartalmazza a folyamatos kávészüneti bekészítésben fogyasztható pogácsa, ásványvíz és kávé árát.


Kiknek ajánlott az Ipar 4.0 felkészítő képzés?

Mivel az automatizálás, változtatás a szervezet minden részét érinti, a program ajánlott a vezetők, műszaki vezetők, mérnökök, termelésvezetők, LEAN területen dolgozó kollégák, kutatás és fejlesztés képviselői, logisztikai munkatársak, marketing és értékesítés területén dolgozók, ügyfélszolgálati kollégák, stb. számára.

Az Ipar 4.0 felkészítő képzés témakörei:

 1. modul: Az IPAR 4.0 rendszer, hatékonyságnövelés, a kialakítás feltételei
 2. modul: IPAR 4.0 lehetőségek gyakorlatban
Hatékony időgazdálkodás tréning

Hatékony időgazdálkodás tréning

A tréning címe: Hatékony időgazdálkodás tréning
Képzési idő: 60 óra
Maximális csoportlétszám: 20 fő
Engedélyezési szám: E-000201/2014/D010


Hatékony időgazdálkodás tréning

A tréning célja, hogy a résztvevők megismerjék személyes hatékonyságuk és időtervezésük összetevőit, el tudják különíteni a képzés következményeként aktív és passzív feladataikat, valamint az idő hatékony beosztásával képessé váljanak az időhiányból fakadó stressz elkerülésére, s új időnyerési módszereket sajátítsanak el, ezeket tudatosítjuk bennük. A képzés során a későbbi sikeres alkalmazás érdekében begyakorolják ezeket a módszereket.

A részvételi díj tartalmazza a folyamatos kávészüneti bekészítésben fogyasztható pogácsa, ásványvíz és kávé árát.


Kiknek ajánljuk a tréninget?

A tréninget olyan résztvevőknek javasoljuk, akik képtelenek betartani a határidőket, vagy nem jelölnek ki maguknak időhatárokat, s így úgy érzik, egy-egy nap úgy telik el, hogy nem végeztek érdemi munkát.

Emellett a programot javasoljuk olyan személyeknek is, akik nemcsak maguk számára, hanem munkatársaik számára is kell, hogy határidőket jelöljenek ki, feladatokat priorizáljanak, s betartassák a határidőket.
A program ajánlott mind az üzleti, mind az állami szektor képviselőinek, pozíciótól függetlenül: akár a termelésben, akár dokumentációban dolgozó munkavállalók részére, ahol az időre történő magas minőségű teljesítménynek nagy szerepe van.

A hatékony időgazdálkodás tréning témakörei:

 1. modul: Az időgazdálkodás stratégiái
 2. modul: Az időgazdálkodás mint folyamatmenedzsment
 3. modul: Az időgazdálkodás és a stressz összefüggései
Esélyegyenlőségi képzés

Esélyegyenlőségi képzés

A tréning címe: Esélyegyenlőségi képzés
Képzési idő: 30 óra
Maximális csoportlétszám: 30 fő
Engedélyezési szám: E-000201/2014/D025


Esélyegyenlőségi képzés

A képzési program célja, hogy a résztvevők tájékozottak legyenek esélyegyenlőségi kérdésekben, képesek legyenek erről tájékoztatni szervezetük munkatársait is; valamint támogassák az egyenlőséget biztosító szervezeti kultúra kialakulását, kialakítását és fenntartását.

AJÁNLATKÉRÉS

Az esélyegyenlőségi képzés témakörei

 1. modul: Esélyegyenlőség a munkahelyen
 2. modul: Alternatív esélyegyenlőségi módszerek
A hatékonyan működő csapat tréning

A hatékonyan működő csapat tréning

A tréning címe: A hatékonyan működő csapat tréning
Képzési idő: 110 óra
Maximális csoportlétszám: 40 fő
Engedélyezési szám: E-000201/2014/D024


A hatékonyan működő csapat tréning

A program célja, hogy a résztvevők gyakorlati és elméleti ismereteket szerezzenek a csoportmunka jellegéről és munkahelyi szerepéről, fontosságáról. A program olyan készségek fejlesztésére koncentrál, amelyek hozzájárulnak a hatékony, eredményes csapatmunkához, ezáltal pedig a hosszútávú munkahelyi sikerhez, növelik a teljesítményt, s fejlesztik az együttműködési készséget.

AJÁNLATKÉRÉS

 


Kiknek ajánlott a hatékonyan működő csapat tréning?

A program minden felnőtt munkavállaló számára ajánlott, korra, nemre, iskolai végzettségre való tekintet nélkül, aki csoportban dolgozik. Beleértve azokat, akiknek már ismerős a csoportban való munkavégzés, és azokat is, akiknek még sosem volt erre alkalmuk.
Ajánlott azoknak a munkatársaknak, akik úgy érzik, hogy fontos a csoporttal való együttműködés a munkahelyen, de ezen a téren még tapasztalnak némi hiányosságot saját vagy a többi csoporttag részéről.
Továbbá a program azoknak is ajánlható, akik nap mint nap csoportok szervezésével, vezetésével, moderálásával foglalkoznak.

A hatékonyan működő csapat tréning témakörei

A fejlesztő tréning moduljai egyenként, önállóan is igényelhetők, hiszen egyedi tematikával ellátott, teljes folyamatként felépített témakörök.

 1. modul: Indoor Csapatépítés I. – Az eredményes csoport szervezése, fejlesztése és a hatékony motiváció
 2. modul: Indoor Csapatépítés II. – A hosszútávú siker útján: Egyéni kompetenciák fejlesztése a csoportban
 3. modul: Indoor Csapatépítés III. – Hatékony kommunikáció, avagy a multifunkcionális csapat
 4. modul: Indoor Csapatépítés IV. – Személyes kapcsolatok a csoportban – „Önmagunk mások tükrében”
 5. modul: Indoor Csapatépítés V. – Konfliktuskezelés és együttműködés
 6. modul: Outdoor Csapatépítés I. – Irányított, szakmai Csapatépítés
 7. modul: Outdoor Csapatépítés II. – Extrém Csapatépítés
Vállalkozási ismeretek alapjai tréning

Vállalkozási ismeretek alapjai tréning

A tréning címe: Vállalkozási ismeretek alapjai tréning
Képzési idő: 160 óra
Maximális csoportlétszám: 20 fő
Engedélyezési szám: E-000201/2014/D005


Vállalkozási ismeretek alapjai tréning

A program célja, hogy a résztvevők a vállalkozások menedzsmentjének működésével, a vezetés alapvetéseivel megismerkedve tudjanak megfelelő vállalati- és versenystratégiát alkotni. Képesek legyenek az elemzésektől a visszacsatolásig és ellenőrzésig minden fontos területet koordinálni, és felkészüljenek a jövő kihívásaira. Ebben a képzési folyamatban az új kihívásokra, kérdésekre is hasznos, előmutató válaszokat kapnak.

A programot az állami rendszerből kikerülő közalkalmazottak, köztisztviselők, mint leendő vállalkozók, ill. már működő vállalkozással rendelkezők, vállalkozásba kezdők számára ajánljuk.

A részvételi díj tartalmazza a folyamatos kávészüneti bekészítésben fogyasztható pogácsa, ásványvíz és kávé árát.


A vállalkozási ismeretek alapjai tréning témakörei:

 1. modul: Általános jogi ismeretek
 2. modul: Vállalkozásmenedzsment
 3. modul: Adózási ismeretek
 4. modul: Munkaügyi és TB ismeretek
 5. modul: Pénzügyi és számviteli ismeretek
 6. modul: Marketing ismeretek
Pénzügyi és controlling ismeretek tréning

Pénzügyi és controlling ismeretek tréning

A tréning címe: Pénzügyi és controlling ismeretek tréning
Képzési idő: 80 óra
Maximális csoportlétszám: 20 fő
Engedélyezési szám: E-000201/2014/D019


Pénzügyi és controlling ismeretek tréning A program célja, hogy a résztvevők olyan szakmai ismereteket sajátítsanak el, amelyek hasznosak egy vállalkozás pénzügyi, illetve controlling rendszereinek működtetésénél. A megszerzett ismereteket képesek lesznek önállóan a gyakorlatban alkalmazni.

A program hasznos mindazon felső-, közép- és munkahelyi vezetőknek, akik döntéseikkel befolyásolhatják a vállalkozás hatékony működését, valamint a controlling, a folyamatszervezés, illetve a pénzügy területén dolgozó munkatársaknak.

A részvételi díj tartalmazza a folyamatos kávészüneti bekészítésben fogyasztható pogácsa, ásványvíz és kávé árát.


Pénzügyi és controlling ismeretek tréning témakörei:

 1. modul: Pénzügyi ismeretek
 2. modul: Controlling ismeretek

Ajánlatkérés, érdeklődés

Ajánlatkérésével, érdeklődésével kapcsolatban kattintson az oldalon található "Ajánlatkérés" gombra, vagy keresse bizalommal kollégáinkat!

Katona Gábor Gáspár Zsóka
info@treningakademia.hu info@treningakademia.hu
+36 1 887 2317 +36 1 887 2326
Tréningágazat vezető Tréningszervező
Stratégiai vezetők továbbképzése

Stratégiai vezetők továbbképzése

A tréning címe: Stratégiai vezetők továbbképzése
A képzés trénere: Veress Emese
A képzés helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.


Stratégiai vezetők továbbképzése tréning

A program célja, hogy a résztvevők a vállalkozások menedzsmentjének működésével, a vezetés alapvetéseivel megismerkedve tudjanak megfelelő vállalati- és versenystratégiát alkotni. Képesek legyenek az elemzésektől a visszacsatolásig és ellenőrzésig minden fontos területet koordinálni, és felkészüljenek a jövő kihívásaira. Ebben a képzési folyamatban az új kihívásokra, kérdésekre is hasznos, előmutató válaszokat kapnak.

Tréningjeinket minimum 6 fő esetén indítjuk! Maximális létszám: 20 fő.
A részvételi díj tartalmazza a folyamatos kávészüneti bekészítésben fogyasztható pogácsa, ásványvíz és kávé árát.


A vezetői tréning sorozaton fejlesztett kompetencia területek:

1. modul: A stratégiai menedzsment elméleti keretei és a stratégia

A modul elvégzését követően:

 • A résztvevő a gyakorlatban is könnyen alkalmazható ismeretekre tesz szert a menedzsment és a vezetés témakörében.
 • Elsajátítja a stratégia elméleti alapjait.
 • Megtanulja a különböző szintű stratégiák alkalmazhatóságát.
 • Értelmezni tudja a stratégia vállalati kölcsönhatását.
 • Ismeri a stratégiai információs rendszert, és értelmezni tudja azt.
 • Megismeri a vízió, a misszió és az értékek összefüggéseit vállalatvezetési oldalról megközelítve, gyakorlatból.

2. modul: Céloktól a stratégiai tervezésig

A modul elvégzését követően a résztvevő:

 • Átlátja a célok rendszerét és a fókuszálás gyakorlatát.
 • Megismeri a stratégiaalkotás kulcskérdéseit.
 • Megtanulja a vállalati környezet elemzésének módszereit.
 • Megismeri a belső elemzési lehetőségeket.
 • Átlátja a vállalati kultúrába illesztés lehetőségeinek határait.

3. modul: Elemzés és stratégia

A modul elvégzését követően:

 • A képzésben résztvevő megismeri az elemzések egy speciálisabb körét, és ezzel együtt a stratégaalkotási technikákat.
 • A résztvevő elsajátítja a stratégiai akciók típusait, alapjait.
 • Értelmezni tudja a stratégiai döntés előkészítését, folyamatát.
 • Döntési kompetenciákban fejlődik.

4. modul: Stratégia megvalósítása és a jövő lehetőségei

A modul elvégzését követően:

 • A résztvevő átlátja az üzleti tervezés és a stratégia alkotásának kapcsolódásait.
 • A résztvevő elsajátítja a TQM, JIT rendszerek, filozófiák lényegi pontjait.
 • Értelmezni tudja a visszacsatolás mechanizmusait, meglátja szükségességét.
 • A változáskezelés és a jövő kihívásainak kezelésében gyakorlati ismereteket szerez.
 • Megismeri a válságkezelés alapvetéseit.

A Stratégiai vezetők képzésünk modulonként 20 órában (2 nap) valósítható meg.

Engedélyszáma: E-000201/2014/D006

Trénerünk tapasztalata, háttere

„Szenior trénerként, gestalt coachként, szervezetfejlesztőként dolgozom, melyből 8 év vezetői múlttal rendelkezem. Munkám során kipróbáltam magam banki, pénzügyi, és KKV területen egyaránt. Hiszek abban, hogy módszereim változást, fejlődést okoznak egyéni és szervezeti szinten egyaránt. Gyakorlatorientált tréningjeimen az élmény alapú tanulást helyezem előtérbe.” - Veress Emese

Kiknek javasoljuk a vezetői tréninget?

Azoknak a leendő vezetőknek, vagy már vezetőként dolgozóknak, akik szeretnék hatékonyabb munkakörnyezetben elérni stratégiai céljaikat, akik szeretnék a saját vezetői készségeiket fejleszteni, ezáltal tovább inspirálva csapatukat az eredmény-orientált munkavégzésre.

Várható eredmények a vezetői tréning után

 • megismerkednek és használni kezdik a motiválás eszköztárát
 • képessé lesznek önmaguk és csapatuk hatékony motiválására
 • vezetői tudatossága növekszik
 • tudatosan felkészülnek egy-egy visszajelzésre
 • elsajátítják a visszajelzés módjait, technikáit
 • megtanulnak visszajelzést nem csak adni, hanem kapni és kérni is

Milyen módszereket alkalmazunk a vezetői tréningen?

 • interaktív tréneri prezentáció – max. 25%
 • csoportos gyakorlatok
 • egyéni gyakorlatok
Vezetői alapkészségek tréning

Vezetői alapkészségek tréning

Vezetői tréning, vezetői alapkészségek

A tréning célja, hogy a résztvevő vezetők elsajátítsák a hatékony teljesítménymenedzsment technikákat, főként a motiváló, támogató-fejlesztő vezető készségeit, eszközeit. Fejleszti a vezetői önképet, a tudatosságot, az érzelmek felismerését és segíti a konkrét kihívásokon keresztüli fejlődést.  A vezetők a csapatuk és önmaguk viszonylatába helyezve alkalmazzák a tanult készségeket, főként a motiválás, együttműködés, delegálás, támogatás, visszajelzés témakörében. A tréning segítséget nyújt abban, hogy a résztvevők jobban megismerjék önmagukat, megtalálják, és tartóssá tegyék önmagukban a motivációt, amivel hatással lehetnek saját és beosztottjaik teljesítményére és összességében az üzleti eredményekre.

Szeretnék felhívni az érdeklődők figyelmét, hogy 2 napos vezetői készségfejlesztés tréningünk azt a célt szolgálja, hogy a vezetők/leendő vezetők megismerkedjenek az egyes vezetéshez szükséges eszközökkel, kipróbálják és alapszinten elsajátítsák őket, de ezek mélyebb megismeréséhez teljes napos vezetői készségfejlesztés moduljaink elvégzését ajánljuk!


A vezetői alapkészségek tréning tematikája:

 • érzelmi intelligencia jelentősége a vezetésben
 • az együttműködést segítő és gátló tényezők feltárása
 • nehéz helyzetek kontrollálása, megoldása
 • hatékony visszajelzés technikája
 • teljesítmény menedzsment
 • delegálás technikája
 • motiváló kommunikáció alapkövei

Trénerünk tapasztalata, háttere

„Szenior trénerként, gestalt coachként, szervezetfejlesztőként dolgozom, melyből 8 év vezetői múlttal rendelkezem. Munkám során kipróbáltam magam banki, pénzügyi, és KKV területen egyaránt. Hiszek abban, hogy módszereim változást, fejlődést okoznak egyéni és szervezeti szinten egyaránt. Gyakorlatorientált tréningjeimen az élmény alapú tanulást helyezem előtérbe.” - Veress Emese

Kiknek javasoljuk a vezetői tréninget?

Azoknak a leendő vezetőknek, vagy már vezetőként dolgozóknak, akik szeretnék hatékonyabb munkakörnyezetben elérni stratégiai céljaikat, akik szeretnék a saját vezetői készségeiket fejleszteni, ezáltal tovább inspirálva csapatukat az eredmény-orientált munkavégzésre.

Várható eredmények a vezetői tréning után

 • megismerkednek és használni kezdik a motiválás eszköztárát
 • képessé lesznek önmaguk és csapatuk hatékony motiválására
 • vezetői tudatossága növekszik
 • tudatosan felkészülnek egy-egy visszajelzésre
 • elsajátítják a visszajelzés módjait, technikáit
 • megtanulnak visszajelzést nem csak adni, hanem kapni és kérni is

Milyen módszereket alkalmazunk a vezetői tréningen?

 • interaktív tréneri prezentáció – max. 25%
 • csoportos gyakorlatok
 • egyéni gyakorlatok
Delegálás tréning (Vezetői tréning)

Delegálás tréning (Vezetői tréning)


Vezetői fejlesztések - delegálás tréningA delegálás tréning célja, hogy a résztvevők megismerjék a delegálás előnyeit és a tipikus hibákat, képesek legyenek megfelelően feladatokat kiosztani, számon kérni és visszajelezni.

A delegálás vezetői tréning tematikája

 • A delegálás szerepe a vezetői munkában
 • A delegálás és a hatalom kérdései
 • A szervezeti kultúra hatása a delegálás eredményes megvalósíthatóságára
 • A delegálás „aranyszabálya”
 • A hatékony delegálás lépései
 • Kinek, mit és hogyan?
 • A felhatalmazás általános szintjei
 • A delegálási modell
 • A delegálási folyamat tipikus hibái és elkerülésük
 • Esettanulmányok elemzése, szituációs gyakorlatok
 • A tudatos vezetői delegálás eszköztárának felépítése, alkalmazása
 • Delegálási kultúra, feladatkiosztó beszélgetések megtervezése és lebonyolítása

Read More