Telemarketing-teleértékesítés, Telefonos piackutatási technikák – 2. modul: Telefonos piackutatás

A programmodul célja, hogy a résztvevő megismerje a telefonos piackutatás alapfogalmait, kialakulásának történetét, alkalmazási területeit, lehetőségeit. A modul célja, hogy a résztvevő a modul sikeres elvégzése után telefonos piackutatási tervet tudjon készíteni, a piackutatásban operatív módon részt tudjon venni, és a piackutatás eredményeit elemezni tudja.

A modul témakörei

 

A piackutatás szerepe a marketingstratégia kialakításában

A piackutatás, telefonos piackutatás fogalma, szerepe

A marketingtevékenységhez szükséges piaci információk felkutatása, szelektálása, rendszerezése és értékelése.

A piackutatás alkalmazási lehetőségei

Az általános piaci helyzet

Keresleti helyzet

Kínálati helyzet

A piackutatás alkalmazásának jellemzői

A piackutatás tárgya (konkrét termék, szolgáltatás, vállalkozás)

A piackutatási vizsgálat által megcélzott időszak

A piackutatás részkérdései

 • Vizsgálja a piac főbb összefüggéseit, az értékesítési lehetőségeket
 • Objektív tényeken alapul
 • A piackutatás folyamata
 • A piackutatást meghatározott sorrendben kell elvégezni
 • Folyamata egyébként megegyezik az általános marketingkutatás folyamatával

A probléma megfogalmazása

 • Meg kell határozni a kutatás célját, a vizsgálandó témát
 • Döntést kell hozni, hogy az eredmény függvényében milyen költségeket tud a cég elviselni
 • Milyen mélységű információra van szükség a döntés előkészítéséhez
 • Elvégezhető-e a piackutatás saját munkaerővel?

A kutatási terv elkészítése

 • Feladatterv
 • Költségterv
 • Időterv
 • A felelősök megnevezése

Dönteni kell arról, hogy

 • Elegendő-e, ha csak a rendelkezésre álló információkat használjuk fel
 • Kiket kérdezzünk meg
 • Milyen gyakorisággal kérdezzünk
 • Milyen témaköröket érintsünk
 • Hogyan kombináljuk a marketingkutatás módszereit

Fontos előfeltételek

 • A szükséges kérdőívek, megfigyelési lapok összeállítása, kipróbálása
 • A mintavételi módszerek meghatározása, név- és címlisták összeállítása
 • A feldolgozási módszerek meghatározása (számítógépes, statisztikai)

Az adatok megszerzése, összegyűjtése

 • Kifejezetten szervezési feladat: kérdőívek szerkesztése, sokszorosítása
 • Időnként kreativitást is igényel, mert a módszerek alkalmazása során számos, azonnali megoldást sürgető probléma merülhet fel

Az eredmények összegzése

 • Az információgyűjtés után primer és szekunder adatok halmaza áll rendelkezésre. Az adatok értékelésével ki kell emelni:
  • A jól használható adatokat
  • A fel nem használható adatokat
  • A pótlólagos információkat igénylő területeket
  • Az értékelés elkészítése előtt az adatok megbízhatósági vizsgálatát is el kell végezni
  • A kutatási jelentés szerkezetét
  • A bevezetésben le kell írni a kutatás célját, módszereit
  • A tárgyalási részben a részletes eredményeket
  • A befejezésben a következtetéseket
  • A függelékben a kérdőíveket, a mintavételi módszereket, táblázatokat

Hasznosítás és ellenőrzés

 • A hasznosítás során a meghozott piaci döntéseket elemezzük, illetve az új döntéseket készíthetjük elő
 • Az érintett munkatársaknak meg kell ismerniük az eredményeket
 • Az ellenőrzés során a megvalósítás utáni helyzetet vizsgáljuk
 • Az ellenőrzés jelenthet további kutatást is, melynek során a korábbi eredményeket vizsgáljuk

A modul időtartama

A modul terjedelme: 30 óra
Elméleti órák száma: 10 óra
Gyakorlati órák száma: 20 óra

Ajánlatkérés, érdeklődés

Ajánlatkérésével, érdeklődésével kapcsolatban keresse bizalommal kollégáinkat!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809