Új típusú érékesítési technikák tréning – 1. modul: Az értékesítői szemlélettől az ügyfél megtartásáig

A modul célja, hogy a résztvevő az értékesítés komplexitását átlássa, és az ahhoz szükséges kompetenciákat megismerje, egy részét elsajátítsa. A résztvevő az ügyfelek/vásárlók viselkedésének mozgatórugóiba, döntési mechanizmusuk hátterébe belelásson, és az értékesítés folyamatában ennek megfelelően tudjon ő maga is jó döntéseket hozni, megfelelő eszközöket választani. Sok olyan készséggel is foglalkozunk (pl. empátia), melynek továbbfejlesztése a célunk.

A modul témakörei

 • A sales-marketing szemlélet tudatos kialakításához szükséges ismeretek
 • Értékesítés kontra eladás kontra ügyfélszolgálat
 • Az értékesítésben dolgozók személye, az emberi tényező kérdése
 • Az értékesítői munka sajátosságai
 • Értékesítés légkör alapkérdései
 • A siker kérdése, azaz az eladási célkitűzés, mind stratégiai, mind operatív szempontból
 • Gyakorló elemzés
 • Tevékenység és forráselemezés
 • A piaci folyamatok
 • Az értékesítő magatartása
 • Kiemelkedő értékesítők jellemzői, vezérelvek
 • Az egyéni készségkompetenciák szerepe a sikeres értékesítésben
 • A saját image kérdései
 • Elemzési gyakorlat
 • Az együttműködés nehézségei, működésének természete
 • Az vevő/ügyfél lehetőségei
 • A döntési folyamat mechanizmusa
 • A motiváció és az elvárások gyakorlati kérdései
 • Értékesítői folyamatok leírása, az ügyfélszerzés lépései
 • Az ügyfélkezelés, mint komplex folyamat
 • Empátia és tolerancia kérdése
 • Gyakorlat
 • Igény/távolság kérdése
 • Az ügyfél vételi jelzései
 • Ügyfél/ vásárlói tipológiák, köztük az értékesítés új megközelítésű tipológiáival
 • Alkalmazásuknak előnyei/hátrányai
 • Az ügyfelek viselkedésének pszichológiai háttere, és az elvárások
 • Felmérés és értékelés

A modul időtartama

A modul terjedelme: 20 óra
Elméleti órák száma: 10 óra
Gyakorlati órák száma: 10 óra

Ajánlatkérés, érdeklődés

Ajánlatkérésével, érdeklődésével kapcsolatban keresse bizalommal kollégáinkat!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809