Vállalkozási ismeretek tréning – 6. modul: Marketing ismeretek

A modul célja, hogy a résztvevő a modul elvégzésével átfogó képet kap a marketing világáról és annak működéséről. Megismeri a folyamatokat, és a munka elvégzéséhez szükséges alapismereteket. Cél a marketingszemlélet kialakítása, mert a mai üzleti világban fontos követelmény, hogy a vállalkozások vezetői rendelkezzenek ilyen orientációval is.

A fogalmaktól indulva az eszköztáron át jutunk el a marketingkommunikáció területéig.

A résztvevő e modul gyakorlatai során folyamatos visszajelzéseket kap, így elősegíthetjük azoknak a készségeknek a kialakítását, amelyek a hétköznapi munka során biztosítják a széles látókör kialakulását.

A modul témakörei

 • A marketing fogalma, korszakai, története és a marketingorientáció
 • A témakör vállalati szemléletű közelítése, a környezet elemei
 • Piac fogalma, szereplői, szegmentáció, célcsoportképzés és pozícionálás
 • Szükséglet, igény, kereslet és a fogyasztói magatartás
 • Marketing- és piackutatás
 • Gyakorlatok
 • Marketing információs rendszer alapjai
 • Marketing-mix (hangsúlyozottan 4P-7P, kiegészítve a 4C; 4E)
 • Termék és termékpolitika
 • Árpolitika, árstratégia
 • Esettanulmány elemzése
 • Csatornapolitika és az értékesítési csatornák
 • Kommunikációs politika, piacbefolyásolás
 • Marketingkoncepció, marketingtervezés és marketingstratégia
 • A szolgáltatások marketingsajátosságai (a szolgáltatás folyamata, jellemzői -HIPI elv)
 • Gyakorlatok és esettanulmányok
 • Marketingkommunikáció fogalma, területei és eszközrendszere
 • Kommunikációs mix (reklám, személyes eladás, vásárlásösztönzés, Public Relations)
 • Arculat és image fogalma, márka, védjegy, csomagolás
 • Gyakorlat és konzultáció
 • Ismereti szint felmérése

A modul időtartama

A modul terjedelme: 30 óra
Elméleti órák száma: 15 óra
Gyakorlati órák száma: 15 óra

Ajánlatkérés, érdeklődés

Ajánlatkérésével, érdeklődésével kapcsolatban keresse bizalommal kollégáinkat!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809