Kkv, KMR

Megjelent a VEKOP-8.5.3-17 pályázat, amely a munkavállalók képzését támogatja a KKV szektorban. A pályázatot a Közép-magyarországi Régióra írták ki.

Szervezzen tréningeketOKJ képzéseketinformatikai és nyelvi képzéseket munkavállalói részére, akár 100 %-os támogatással!

A főbb változásokat IDE KATTINTVA érheti el. A teljes pályázati felhívást ITT tudja letölteni.

Ha velünk pályázik, 29 PLUSZ PONTOT nyer velünk. Részletek...


Kérje ajánlatunkat képzések megtartására, avagy pályázata komplex kezelésére (pályázatírás és projektmenedzsment)!

Engedélyezett képzések listája


Hand with pen over application form

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a vállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.


Pályázati összeg

3-50 millió Ft, de függ a munkavállalói létszámtól.

Rendelkezésre álló forrás: 1.840.000.000 Ft


Támogatás intenzitás

 • 100% (De minimis kerettől függően)
 • Amennyiben vállalkozása "de minimis keretét" kimerítette, ún. képzési támogatást tud igénybe venni, a következő intenzitással:
  • mikro-, kisvállalkozás - 70%
  • középvállalkozás - 60%
  • megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén (kis- és középvállalkozás) - 70%

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap.


Támogatható tevékenységek

 • Képzések lebonyolítása belső képzésként (max. 20%) vagy vásárolt szolgáltatásként, illetve saját teljesítésben;
 • Képzéshez kapcsolódóan előzetes tudásmérés, képzést követő elégedettségmérés;
 • Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása.
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Támogatható képzések

 • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések;
 • Nyelvi képzések: kombinált nyelvi képzés, illetve egyéb nyelvi képzés - maximum 15 % (változás)
 • Egyéb szakmai képzés (pl. informatika): olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul és nem a 16. pont szerinti hatósági jellegű képzés (pl. informatikai képzések);
 • Egyéb képzés (pl. tréning): olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához
 • a Felnőttképzési törvény (Fktv.) hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b) h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések) (pl. hatósági képzések)

Egy képzés minimum időtartama 20 óra. A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. A támogatást igénylőnek a képzések 80%-át külső képzésként (vagy saját teljesítésben) szükséges megvalósítania.


Beadás

2018. április 6-tól 2018. május 11-ig


Pontozás

Figyelem, a pontozó táblázatban változtatások vannak (18.03.06.)

Ha velünk pályázik, 29 PLUSZ PONTOT nyer velünk. Részletek...


Fontos változások kiemelve (teljesség igénye nélkül)

 • A támogatást igénylőnek lehetősége van külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket bevonni a képzésekbe az alábbi célcsoportokból:
  • bevonást megelőző 12 hónapban igazoltan volt közfoglalkoztatott vagy
  • legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső vagy
  • egyéb munkavállalási korú inaktív személyek.
 • A 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások esetében lehetővé válik, hogy konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújtsanak be.
 • A képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő költséget, valamint a 4000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat;
 • Olyan munkavállalók vonhatóak be a támogatott képzésekbe, akik bruttó munkabére nem haladja meg a 405 459 Ft-ot.
 • A képzések megvalósításának nyomon követése érdekében részletezésre került azon előírás, hogy képzésekről képzési irányonként és csoportonként egyidejű, a képzés teljes időtartamára kiterjedő mozgóképet vagy óránként fényképfelvételt és hanganyagot szükséges rögzíteni.

Képzőkre vonatkozó változások

A kiválasztott képző szervezetek esetében plusz pontot kapnak azok a pályázók, akik olyan képzőt választanak, mely:

 • Képzőintézmény sikeressége – A legutolsó lezárt 3 üzleti évben a külső képzőintézmény árbevétele meghaladja  az összesen 300 millió forintot és az adózás előtti eredmény minden évben pozitív.
 • Képzőintézmény tapasztalata – minimum 5 éve működő külső képzőintézmény alkalmazása

A Soter-Line Kft. mind a két feltételnek megfelel.


A főbb változásokat IDE KATTINTVA érheti el.


Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

 •  a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek és
 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 • A 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Jogi forma szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
121 Szociális szövetkezet
122 Takarék- és hitelszövetkezet
123 Iskolaszövetkezet
124 Agrárgazdasági szövetkezet
126 Biztosító szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)
575 Nonprofit közkereseti társaság
576 Nonprofit betéti társaság


Ajánlatkérés, érdeklődés

Amennyiben a pályázat felkeltette érdeklődését, keressen minket elérhetőségeinken, készséggel állunk rendelkezésére. A pályázatokat komplex módon kezeljük, Partnereink segítségére tudunk lenni a képzések nyújtásában, pályázatírásban, és a teljes projektmenedzsmentben.

 

Ormosi Bonifác Kincses Szilvia Katona Gábor Gáspár Zsóka
info@treningakademia.hu info@treningakademia.hu info@treningakademia.hu info@treningakademia.hu
+36 1 887 2375 és
+36 30 260 3825
+36 1 887 2311 +36 1 887 2317 +36 1 887 2326
Tréningszervező Tréningszervező
menedzser
Tréningszervező Tréningszervező