Vezetőfejlesztés tréning – Vezetői stílusok, szerepek

Vezetőfejlesztés tréning - Vezetői stílusok, szerepekA tréning tematikája:

 • A hatalom, mint képesség, erő.
 • A hatalom elemzése, működése.
 • Tudás és hatalom
 • A hatalom forrásai

“Hatalom és hierarchia”

A hatalommegosztás elméleti és gyakorlati megvalósulása

A hierarchia jelentése

 • Fontosság
 • Képesség
 • Pozíció
 • Hatáskör
 • Utasíthatóság
 • Befolyás

„Hatalmat nyerünk vagy vesztünk minden lépésünkkel, minden hangrezdülésünkkel. Nem csak a szavak számítanak, hanem a hangsúly és a hanglejtés is.”
-Eva Stachniak –

Kiknek ajánljuk a tréninget?

Fontos lehet arról beszélgetni, hogy a „hatalom” szó önmagában nem pozitív, nem negatív, hanem egy semleges erő, s előjelét abban nyeri el, ahogy „gyakorlódik”, amire használják, illetve ahogy értelmezik.

Másként értelmeződik a hatalom birtokosa, gyakorlója számára és másként a hatalom alárendeltje számára. Hogy milyen mechanizmusok lehetnek ennek hátterében, erről szól a tréning, amit ebből fakadóan minden vezetőnek és minden beosztottnak ajánlunk.

Mi a tréning célja?

A tréning során tisztázzuk a hatalomhoz fűződő személyes viszonyokat. Különbséget teszünk a hatalom és a hierarchia tartalmának megkülönböztetése érdekében.

Az emberi kapcsolatokban működő egyenrangúság, hierarchia és hatalmi játszmák hatásaira való rálátás erősítése, az ismétlődő hatalmi játszmák tudatosítása.

A kölcsönös egymásrautaltság vállalásának erősítése.

Várható eredmények:

A hatalom és hierarchia dinamikájának megismerése, pozíció és a személyes megközelítések egymástól való megkülönböztetése.

Új megközelítések kidolgozása, amely által kezelhetőbbé tehetők ezek a témák.

A tekintéllyel, alárendeltséggel és a versengéssel való saját viszony beazonosítása során az ezekkel való megküzdés lehetőségeinek felismerése

A tréning során alkalmazott módszerek:

 • A tematika feldolgozása, építve a csoport tapasztalataira
 • Csoportos munka,
 • „Hatalomvonal” elkészítése

Torma Ilona Heléna – tréner, mentálhigiénés szakember, okl. szupervizor

Együttműködés-hatékonyság tréner: Torma Ilona„20 éves intézményvezetői tapasztalattal, mentálhigiénés szakemberként sok éves egyéni és csoportos segítő beszélgetés folyamatának vezetésével, szakmai oktatási múltammal és tréneri, szupervizori munkám során az önismeret fejlesztése, a munkahatékonyság elősegítése és a szervezetfejlesztés összefüggéseinek hangsúlyozása minden tréningem témájában érvényesül. Hiszek a folyamatos fejlődésben, amit komplex módon helyezek előtérbe a szervezetek, cégek igényei szerint.”      

Erősségek:

 • Együttműködés – Hatékonyság
 • Motiváció – Mi hajt, ösztönöz, lelkesít?
 • Problémakezelés – Konfliktuskezelés
 • Érzelmi intelligencia
 • Asszertív, önérvényesítő magatartás
 • Szemlélet és attitűd
 • Hatalom és hierarchia
 • Kompetenciafejlesztés
 • Reziliencia tréning
 • Burn – out – A kiégés megelőzése

Ajánlatkérés, érdeklődés

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809