Vezetői készségfejlesztés tréning

Vezetői készségfejlesztés tréning

A Vezetői készségfejlesztés tréning célja

A vezetői készségfejlesztés célja minden esetben, hogy felkészítsük a vezetőket azon helyzetek kezelésére, melyekkel vezetői munkájuk során találkozhatnak; a vezetői munkájuk ellátásához szükséges ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátítására, begyakorlására. A következő helyzetekben javasoljuk ezeket a programokat:

 • új vezetők kinevezése / kinevelése
 • változó kultúra, stratégia a szervezetben
 • a szervezetben megjelenő olyan témakör, amelyre a vezetőknek lehet hatása, pl. újfajta ügyfélkommunikáció bevezetése, CRM rendszer bevezetése, osztályok / csoportok közötti együttműködés előmozdítása, stb.

Lehetséges témakörök

 • Vezetői önismeret
 • Asszertív kommunikáció
 • Vezetői stílusok, szerepek
 • Helyzetfüggő vezetés
 • Csoportok kialakítása
 • Motiváció, motiválás
 • Delegálás
 • Vezetői visszajelzések, teljesítményértékelés
 • Tehetségmenedzsment
 • Időgazdálkodás, time management
 • Tárgyalástechnika
 • Meetingek vezetése, moderáció
 • Problémamegoldás és döntés
 • Action learning
 • Konfliktusok kezelése
 • Vezetői prezentáció
 • Kompetencia alapú interjú technika
 • Változásmenedzsment

A cégtől, a vezetői munkakörtől, a vezetői szinttől, stb. erősen függ, a fentiek közül melyekkel foglalkoznak az egyes vezetők, mely területeken van szükség fejlesztésre.


Szolgáltatásunk tartalma a vezetői készségfejlesztés esetében

1. A vezetői készségfejlesztés során elsőként felmérjük az igényeket. Ennek érdekében

 • Interjúzunk a HR vezetővel (képzésekért felelős vezetővel)
 • Interjúzunk a tréningprogram végleges programjának kialakításában résztvevő vezetők egy szűkebb csoportjával
 • Interjúzunk a felsővezetéssel, hogy átlássuk a fejlesztési program mögötti célt, hogy mit szeretne elérni a szervezet a tréningprogram(ok) által
 • Online tesztek, mérések elvégzésére is van lehetőség

2. Az igények felmérést követően cégre szabott programot alakítunk ki:

 • cégre szabott feladatok és gyakorlatok
 • munkafüzet elkészítése
 • forgatókönyv kialakítása

3. A vezetői készségfejlesztés megtartását követően

 • írásos összefoglalót készítünk a tréningen tapasztaltakról, az elért eredményekről
 • az összefoglalót csoport szinten fogalmazzuk meg
 • az összefoglaló mellett megfogalmazzuk további fejlesztési javaslatainkat
 • visszajelzést adunk a leírtakról, s ez alkalommal tudunk választ adni a további felmerülő kérdésekre

Módszerek a tréning során

Integrált tréningmódszer, amelynek elemei a következők:

 • Egyéni, páros feldolgozások
 • Tesztek, kérdőívek
 • Szituációs gyakorlatok
 • Helyzetgyakorlatok
 • Kis- és nagycsoportos műhelymunka (brainstorming, elemzés, értékelés)
 • Videotechnika
 • Kompetenciafejlesztési modul
 • Interaktív tréneri prezentáció, elméletek rövid bemutatása

Ajánlatkérés, érdeklődés

Ajánlatkérésével, érdeklődésével kapcsolatban keresse bizalommal kollégánkat!

Gáspár Zsóka
Tréningágazat-vezető
info@treningakademia.hu
+36 1 887 2326
+36 30 261 5809